Orkmannen heading_690x517
I romjula presenterer vi klipp frå Orkmannen frå desember 1930. Kva var folk opptekne av i førjulstida for 84 år sidan? Vi er no komne til botns i bunken av gamle Orkmannaviser som vi har fått låne. D... Les mer
Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 12

I dagens Orkmann-klipp, frå mai 1928, får vi forutan rindalsnytt både dikt og prosa frå Hans Hyldbakk, eit dikt av Trygve Halle, og "ein surnadøl," Olav Sæter, har skrive om vinteren i Noreg. I tillegg til dette finn du litt anna nytt både herifrå og derifrå, berre klikk deg vidare.
2013-10-01
Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 11

Denne veka kan vi presentere stoff frå Orkmannen frå månadsskiftet april /mai 1928. Du kan lese smånytt og kommunestyrereferat frå Rindal, småstubbar om gamle, sterke rindalingar, "Arbeidslausvisa" og gode råd for å forbli ung i alderdomen er vel heller ikkje å forakte! Klikk deg vidare!
2013-09-21
Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 10

I denne vekas klipp frå Orkmannen er vi komne til slutten av mars 1928. Vi kan lese referat frå Rindal heradsstyre og anna rindalsnytt, litt om kvinnemotar anno 1928 og denne gongen bidreg både Hans Hyldbakk og Leif Halse med dikt og prosa.
2013-09-03
Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 9

"Orkmannen kjem frå Svorkmo prenteverk to gong for veka og kostar 5 krono åre. Til utlandet 20 øre porto for 6 blad. Lysingar kostar 5 øre mm., utvald plass 10 øre." Slik var prisane den gongen, i 1920-åra! I dag kan vi bringe litt Rindalsnytt frå mars 1928, Rindal Sparebanks rekneskap for 1927 og l...
2013-08-27
 
Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 8

Nr. 12 av Orkmannen frå 1928, nærare bestemt frå 9. februar det året, var eit innhaldsrikt blad, og alle klippa vi presenterer i dag er frå dette nummeret. Vi får litt nytt frå Rindal, både Lars Nergård og Hans Hyldbakk bidreg med dikt, ei kvinne har eit interessant innlegg om kvinnemotar anno 1928 ...
2013-08-13
Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 7

Vi er komne til januar 1928. Det er framleis stor arbeidsløyse, lite pengar mellom folk og mange dreg til Amerika for å søkje lykka der. Somme stader var det så gale at ein måtte sette inn naudhjelp. "Nød lærer naken kvinne å spinne," er det sagt, og kvinnene fekk lære seg å nytte ut og ta vare på r...
2013-07-31
Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 6

Orkmann-klippa denne veka er frå hausten og førevinteren 1927. Hans Hyldbakk var svært produktiv denne hausten og fekk inn fleire dikt og artiklar i avisa. I Rindal var det heradsstyremøte og basar til inntekt for reising av bauta over John Nergård mellom anna.
2013-07-23
Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 5

I våre klipp Orkmannen er vi no komne til våren og sommaren 1927. Det er sein vår og fôrknipe og noen har skulda lomunddalingane for å sveltefôre krøttera sine. Det er fleire auksjonar og gardar til sals i Rindala dette året og ei dramatisk hending i Lomunddala på 1800-talet er også omtala, så det e...
2013-07-16
Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 4

Vi er komne til mars 1927 i vår bunke av gamle Orkmann-aviser, og i dag kan vi mellom anna presentere ein vakker hyllingssong til Bøfjorden, eit innlegg av Hans Hyldbakk og litt smånytt både fra Rindal og Surnadal. Orkmannan kom ut på Svorkmo og hadde abonnentar og nyheiter både fra Rindal og Surnad...
2013-07-09
Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 3

I dag har vi klipt litt frå tre nummer av Orkmannen frå februar 1927, og kan mellom anna presentere eit par morsdagsdikt, litt smånytt frå Rindal og eit ferdabrev frå ein surnadaling som kallar seg "Fararen." - Vi har ein sterk mistanke om at denne Fararen er Hans Hyldbakk. Les sjølv!
2013-07-02
Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 2

I dag presenterer vi klipp frå Orkmannen frå nr 6, 7 og 9 vinteren 1927. Mannen bak Orkmannen var Konrad Magnus Elda, betre kjent som K.M. Elda, som var lærar og boktrykkar på Svorkmo. Orkmannen hadde mange abbonentar både i Rindal og Surnadal. I dag kan vi lese om sparkstøttingen som har kome på mo...
2013-06-25
Orkmannen heading_715x536

Klipp frå Orkmannen 1

Trollheimsporten har fått tilgang til noen gamle årgangar av avisa Orkmannen. Mannen bak Orkmannen var K. M. Elda på Svorkmo, og avisa, som kom ut to gonger for veka i åra 1926 til 1945, vart trykt på Svorkmo prenteverk. Her finn ein stoff og innslag også frå Surnadal og Rindal, Hans Hyldbakk var me...
2013-06-18