Storholt 080420

Webkamera i Surnadal og Rindal

Her gir vi alle en oversikt over webkamera i Surnadal og Rindal. Svorka har mange webkamera i vårt distrikt. Sunndal Energi har bl.a. webkamera mot Stangvik. Det er også to kamera ved Fv65 på Rindalsskogen, ved kommuegrensa mot Meldal. Der kan du følge med på føreforholda.

Svorka sine webkamera er plassert på Duvåsen, Liabø, Sæterlia, Igltjønna, Rondane og Bollen. De viser utsikt mot bl.a. Bolme, Rindal sentrum, Øvre Surnadal, Snota, Skei, Glærum, Knyken, Industrikaia, Nymoen og Skeisnebba. Svorka har også kamera på Igltjønna Skistadion.

Sunndal Energi sine webkamera er plassert på Gjøra, Grødalen og Nesøya. Webkamera på Nesøya viser bl.a. Stangvik. 

www.lilleholt.no (Rindalsskogen)
Garberg i Meldal, fv 65 ved grensa til Rindal. Vi ser litt av Middagsfjellet til venstre i bildet, og Tifjellet til høyre. 

Statens vegvesen (Rindalsskogen)
- Statens vegvesen har et webkamera på Storholt på Rindalsskogen. Dette kameraet viser vær- og føreforholdene på fv 65. Denne strekningen er særlig værutsatt om vinteren. Kameraet er bevegelig. Det viser noen ganger bilder østover og noen ganger vestover.

Statens vegvesen (Nordmarka)
Statens vegvesen har montert webkamera med værstasjon på fv. 65 Nordmarka i Surnadal. Værstasjonen er et nyttig hjelpemiddel for de som brøyter og strør vegen slik at de kan gjøre tiltak til rett tid for å sikre trygge vinterveger.

Nerskogen
Webkamera er montert mot vest med utsikt til Høghøa, Blåhøa, Falkfangerhøa og dels Svarthøtta. Det er også tilknytta en avansert værstasjon!

Bildet over: Skjermdump fra Statens vegvesen sitt kamera på Storholt 8. april