Rindal Utmarkslag

Rindal utmarkslag logo.pngRindal Utmarkslag forvalter utleie av småviltjakt og fiske i store deler av Rindal kommune.


Jaktkort selges på:

www.inatur.no Skriv Rindal i søkefeltet og velg småviltjakt Rindal Utmarkslag
Deltrans (Best Rindal). Kun jaktkort uten bruk av hund
Sport 1 Rindal. Kun jaktkort uten bruk av hund
 
Jaktkvoter:

Det er kvote på 2 ryper. Brunfugl (hunnfugl) hos skogsfugl er fredet.
 

Jaktbare arter:

Alle småviltarter som det er jakt på i medhold av viltlovens forskrifter, kan jaktes.

Kjøpt jaktkort medfører også mulighet for bruk av utmarkslagets område til jakt på store rovdyr når det eventuelt er åpnet for jakt på disse artene.  

 
Jakttider og jaktregler

Alle jaktbare arter følger nasjonale jakttider, med følgende unntak: Rype, skogsfugl og hare. Rype og hare uten bruk av hund fra 15.09.2020 til 23.12.2020, hannfugl hos skogsfugl uten bruk av hund fra 01.11.2020 til 23.12.2020 Hunnfugl hos skogsfugl er fredet.

 Bruk av hund på rype, skogsfugl er søknadspliktig. Det er jakttid fra 15.10.2020 til 23.12.2020  Søknad sendes på sms til telefonnummer 952 52 323  fra 01.08.202020 til 15.09.2020 med navn, adresse og hvilket jaktområde (nord, midt, sør) det hovedsaklig vil bli jaktet på. Jaktområdene finnes på våre medlemssider på Trollheimsporten.no. Det er krav om at fangstrapport (antall skutte ryper og skogsfugl i hvert område) fra siste aktive jaktsesong er sendt på e-post rindalutmarkslag@hotmail.com for å komme i betraktning ved søknad.

 
Nye kort fra 2020

Predatorkort omfatter Rev, Grevling, Kråke, Mår, Ravn, Røyskatt, Mink og Skjære innenfor nasjonale jakttider. 

Hundekort hare for innebygds og utenbyggdsbeboere. Jakttid fra 01.11.2020 - 28.02.2021  (Limit på 20 kort.) 


Begrensning på 20 kort som kan kjøpes på Inatur.no

Det er lenge siden Rindal har åpnet terrenget sitt for harejakt med hund for andre enn innenbygdsboende.

Dette vil være et prøveår. Vi vil samle erfaringer og meninger fra grunneiere og storviltjegere etter endt sesong for å høre om dette er noe som vi vil tilby i fremtiden.


Har dere noen spørsmål kontakt oss gjerne på: rindalutmarkslag@hotmail.com

 
Andre opplysninger:

For jakt med hund må hunden være ”saueren”. Småviltjakt i terreng der det drives storviltjakt, må kun foregå i forståelse med de som disponerer storviltjakta.
 

Predator-konkurranse. 2020-2021

For å registrere skutt vilt kan dere kontakte Nils Ivar Grøset eller Geir Nergård for å bli medlem i en lukket facebookgruppe.

De som ikke har Facebook kan sende SMS til 952 78 459

Konkurransen løper fra 15/7 2020 til og med 15/4 2021


Poeng:

Mår 25 poeng – jakttid 01.11 - 15.03.

Rev 25 poeng - jakttid15.07 - 15.04

Røyskatt 25 poeng - jakttid 21.08 - 15.03

Mink 25 poeng - jakttid hele året.

Grevling 15 poeng - jakttid 21/8 - 31.01

Ravn 5 poeng - jakttid 10.08 - 15.02

Kråke 3 poeng - jakttid 15.07 - 31.03

Skjære 2 poeng jakttid 10.8 - 28.02


Regler:

Det er ikke lov å melde inn samme dyr flere ganger.
Det skal foreligge bilde bevis
Alle som deltar skal jakte lovlig og ha gyldig jaktkort.

Nytt for året er eget predatokort til bare kr 200,- (for de som vil bare jakte predatorer )

Kort kan også kjøpes på www.inatur.no


Premier:

Vinneren for neste års konkurranse vil få en utbetaling på kr: 1 500,- i tillegg til et jaktkort av en verdi på kr: 600,-

Andreplassen premieres med et jaktkort av en verdi på kr: 600,-

Alle som har felt en predator i konkurransen er med i trekkingen av: Crispi Hunter EVO verdi 4000,- Sponses av : Univern Trondheim. www.univern.no

 
Fiske:

Rindal Utmarkslag samarbeider med andre grunneierlag i Rindal om fiskekortsalg for de fleste vann i Rindal kommune.

Kart over området finnes på www.inatur.no ved å gå inn på «Fjellfiske i Rindal». (Elvene Surna, Lomunda og Tiåa, samt noen vann er unntatt for fiske. Disse er merket med rødt i kartet).

Fiske er gratis for barn (t.o.m. 15 år).

Rindal Utmarkslag arbeider med aktiv utfisking av småfisk i flere fiskevann for å få de mer attraktive for fisking. Styret i utmarkslaget har vedtatt at halvparten av inntektene fra fiskekortsalg i 2017 – 2019 skal brukes til dette formålet.


Vi driver aktivt arbeid med kultiveringisfiske i Rørvatnet ( samt noe i Grønlivatnet)
 

Fiskekort kan kjøpes ved følgende alternativ:

Internett:
a. www.inatur.no
b. Skriv «rindal» i søkefeltet
c. Trykk på «Fjellfiske i Rindal»
d. Velg aktuelt kjøp

SMS:
Dagskort         Send  fiskekort amx10  til 2377
3-dagerskort   Send  fiskekort amx11  til 2377
Sesongkort     Send  fiskekort amx12  til 2377

Utsalgssteder:
Deltrans (Best Rindal) tlf. 71 66 65 30
Sport 1 Rindal, tlf 979 94 850 
 

 

Priser:

Dagskort

kr 50

3-dagerkort

kr 100

Sesongkort (1. jan – 31. des)

kr 350


Informasjon:

Ved spørsmål kan følgende personer kontaktes:

Per Helge Pedersen : 419 15 219
Nils Ivar Grøset, tlf. 952 78 459

rindalutmarkslag@hotmail.com
 

Besøk vår Facebook-side ved å klikke her!

Klikk her for nyheter fra Rindal Utmarkslag!


Rindal utmarkslag logo.pngRindal utmarkslag logo.png