Indre Nordmøre Senioruniversitet

Styret Indre Nordmøre Senioruniversitet 2016_690x385.jpg
Styret i 2019: Fra venstre Einar Oterholm, Marie Drøivoldsmo, Helene M. Nergård, Gunnvald Bøe og Eivind Hasle.

 

Etter valet på årsmøtet 22. januar 2020 sit desse i styret:

Einar Oterholm, leiar
Marie Drøivaldsmo
Kjellaug Foseide
Grete Snoen
Rolf Arne Berg
Vara:
Norvald Bondhus
Elisabeth Moen

Vedtekter:

§ 1 Senioruniversitetet for Indre Nordmøre omfattar kommunane Halsa, Rindal og Surnadal.

§ 2 Senioruniversitetet er eit frivillig, ideelt og ikkje-kommersielt lag som er retta mot pensjonistar og interesserte elles som er ledig på dagtid. Siktemålet er å få til gode sosiale samvær
og utveksling av kunnskap presentert på ein populær måte. Frå starten er det snakk om 2-3 arrangement i halvåret.

§ 3 Arrangementa vil primært dreie seg om populærforedrag og innleiingar til samtale og debatt. Men arrangementa kan og kombinerast med utstillingar, omvisningar eller ”vandringar”. Det blir lagt vekt på mest mogleg bruk av lokale ressurspersonar og personar med tilknytning til Indre Nordmøre.

 

Årsmelding for 2019 (PDF)

Referat frå årsmøte 2020 (PDF)

Årsmelding for 2018 (PDF)

Referat frå årsmøtet 2019 (PDF)


Klikk her for å se nyheter fra Indre Nordmøre Senioruniversitet.