Bettina Røen Helgetun og Anni Karlstrøm

Gi din støtte til demensaksjonen!

Årets demensaksjon starter på den internasjonale Alzheimerdagen 21. september og avsluttes søndag 27. september. Bettina Røen Helgetun og Anni Karlstrøm i Rindal demensforening håper at rindalingene støtter godt opp om aksjonen i år også, selv om den blir litt annerledes enn vanlig.

I år har Demensaksjonen 20-årsjubileum, og på grunn av covid-19 blir hele Demensaksjonen digital denne gangen.

– Vi håper at folk gir, selv om det ikke kommer noen på døra med bøsse, sier Anni Karlstrøm og Bettina Helgetun.

Rindalingene har alltid vært gode givere til Demensaksjonen. I fjor var russen ved Surnadal videregående bøssebærere, og det ble det samlet inn 38.200 kr i Rindal. Det ga 32.500 kr til aksjonen, etter at russen hadde fått sin andel.

Rindal Demensforening er en underavdeling av Nasjonalforeningen for folkehelsen, som står bak den årlige demensaksjonen. Lokallaget har opprettet et VIPPS-nummer og en et facebookarrangement til årets digitale aksjon.
 

Annonse:

Støtt Demensaksjonen i Rindal på VIPPS-nummer 610025, Rindal Demensforening. Merk gjerne overføringen med "Demensaksjonen".

Du kan også gi et bidrag gjennom Facebook-arrangementet til aksjonen i Rindal.


Får noe tilbake til lokalsamfunnet

De innsamlede midlene fra Demensaksjonen går i utgangspunktet til forskning på demens, men noe kommer også tilbake til lokalmiljøet. Den lokale foreninga kan nemlig søke om å få tildelt noen av disse midlene til lokale formål. Rindal demensforening har søkt hvert år, og fått det innvilget hvert år.

I år fikk de tildelt penger til TV til demensavdelinga ved Rindal helsetun og hjemmekinoanlegg til dagtilbudet. Dette var bestemt før korona-pandemien, og det viste seg at det kom svært godt med da det ble innført restriksjoner ved institusjonen. I fjor fikk de midler til et ekstra stort nettbrett og et musikkanlegg til demensavdelinga.

– Forskning på demens er veldig viktig, Men det er fint at noe av støtten går tilbake til lokalsamfunnet også, sier Helgetun.
 

Samtalegruppe for pårørende

Anni Karlstrøm minner om at demensforeninga i samarbeid med Rindal Frivilligsentral har et tilbud om samtalegruppe for pårørende til personer med demens.

– Det er mange som setter pris på å ha dette tilbudet, forteller hun.

Samtalegruppa møtes på Rindal Frivilligsentral en gang hver sjette uke. Demenskoordinator Aud Gunvor Helgetun er med som fagperson, og det er hun som leder gruppa. Her er det bare å møte opp uten påmelding, og det er helt uforpliktende. Man samles for å prate med andre i samme situasjon, og for å dele erfaringer, tips og råd, om man ønsker det. Alle deltakere har taushetsplikt.

Neste møte i samtalegruppa for pårørende til personer med demens er 19. oktober kl 18.


Ønsker flere medlemmer

Bettina Røen Helgetun avslutter med en oppfordring:

– Vi vil gjerne ha flere medlemmer i Rindal demensforening. Ta kontakt og bli medlem!