Orkmannen heading_690x517

Klipp frå Orkmannen 28

Vi er i februar 1930. Rindal Sparebank offentleggjer regnskapet for 1929, referat frå heradsstyremøte i Rindala, to ferske Hyldbakkdikt og litt Rørdalsnytt er noko av det vi byr på i dagen Klipp frå Orkmannen

Vi startar også denne gongen med eit par ferske Hyldbakkdikt:

 

Himmelglytt HH_690x2209.jpg  

 

På Hegreberg 1_690x2005.jpg   På Hegreberg 2_690x1825.jpg

 

Rindal heradsstyre har hatt møte:

 

Heradsstyret 1_690x2757.jpg   Heradsstyret 2_690x1304.jpg

 

Meir nytt frå Rørdalen, Rindalens Kanada

 

Rørdalen 1_690x1057.jpg   Rørdalen 2_690x1904.jpg

Rørdalen 3_690x2138.jpg  Rørdalen 4_690x1939.jpg

 

Rim.jpg

 

Tidene forandrar seg.
Det er verd å merke seg at Rindal Sparebanks gavepost i 1929 var på heile kr 75,-

 

 

Rindal Sparebank_690x803.jpg

 

Smånytt frå bygdene:

 

Lars Gåsvatn_690x2340.jpg      Mållag_690x578.jpg

 

Nordm. 1_690x499.jpg   Nordm. 2_690x768.jpg

 

Jordlova_690x932.jpg     Kjennetegn_690x1268.jpg