Orkmannen heading_690x517

Klipp frå Orkmannen 25

I dag skal vi bli med bladfyken K.M Elda på Rindalstur, nærare bestemt på besøk i Løsetgrenda, og seinare til Nidaros, der han har vore i innlagt på sjukehus. Og det vart det ei lang historie av, skal vi høyre.

Vi er framleis i 1929, og skattelistene er utlagde:

 

Heradsskatt 1_690x1948.jpg     Heradsskatt 2_690x2033.jpg

 

Så blir vi med K.M.Elda til Løsetgrenda i september 1929,
der både Stor-Løsetin' og Ola Flåtten får besøk.
 

Løset 1_690x2447.jpgLøset 2_690x1475.jpgLøset 3_690x2529.jpg

 

I desember 1929 blir K.M. Elda innlagt for opersjon på St. Olavs hospital i Nidaros.

Dette var ikkje kvardagskost den gongen, gratis var det heller ikkje,
men Elden utnytta sjukehusopphaldet godt, skal vi høyre

 

Nidarosbrev 1_690x539.jpg
Nidarosbrev 2_690x650.jpg
Nidarosbrev 3_690x260.jpg


Vi avsuttar med nokre gamle historier fra Rindala,
innsende til bladet frå ei som kallar seg "Kjerringa"

 

Småstubbar 1_690x1505.jpg   Småstubbar 2_690x1498.jpg

Småstubbar 3_690x775.jpg   Småstubbar 6_690x1187.jpg

 

Vil du sjå fleire klipp fra Orkmannen går du inn på menyen"På Porten" på Hovedsida. I høgre marg finn du link til Orkmannen