Orkmannen heading_690x517

Klipp frå Orkmannen 22

Upp og fram har Hans Hyldbakk kalla dette diktet
som han får på trykk i Orkmannen i februar 1929

 

Upp og fram-1_690x2004.jpg    Upp og fram- 2_690x2012_cropped_679x1637.jpg

 

I Rindala har banken lagt fram siste års rekneskap
og omreisande lekpredikantar trekkjer fulle hus

 

Rindal Sparebank_690x743.jpg

 

frå Rindala.jpg     Bondelaget_690x1162.jpg

 

Rindals fellesslakteri 1_690x1829.jpg   Rindals fellesslakteri  2_690x844.jpg

 

Ekteskap_690x167.jpg

 

Det har alltid vore sagt at ein ikkje skal skoda hunden på håra...

 

På ski_690x2264.jpg

 

Ja, det er mykje å undrast på her i verda...

 

Fluggu_690x202.jpg

 

Klikk på "På Porten " på den grøne menylina.
Der finn du "Orkmannen" i høgre marg. Der ligg det  fleire gamle Orkmann-klipp