Velkommen til Trollheimsporten

Nettstedet Trollheimsporten hører hjemme i Rindal, sør i Trøndelag. Portalen, som kom på lufta 15. november 2000, var et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv, foreningsliv og Rindal kommune. Trollheimsporten ble fra 15.12.2006 organisert som et aksjeselskap og utvidet i 2010 dekningsområdet til også å omfatte Surnadal.

Trollheimsporten AS eies av Rindal Næringsforum (53,49 %), Stiftelsen Lokalt Løft (27,91 %), Rindal kommune (13,95 %), Kjells VVS (2,33 %) og Talgø MøreTre AS (2,33 %).

I 2020/21 består styret i Trollheimsporten av Gunnhild Strupstad (leder), Stian Bekken, Anne Norli, Synnøve Langli og Oddbjørn Heggem.

Vi kontaktes på redaktor@trollheimsporten.no. Ei redaktørgruppe har ansvar for oppdatering av nyheter og anna stoff i portalen.

Hovedredaktør og daglig leder er Øystein Hjelle Bondhus: oystein@trollheimsporten.no

Medredaktører er Ole Trygve Foseide, Sigrid Skjølsvold, Mari Vattøy og Anne Skjølsvold.

Redaktørgruppen kan kontaktes på følgende epostadresser: redaktor@trollheimsporten.no - mari@trollheimsporten.no - sigrid@trollheimsporten.no - ole@trollheimsporten.no