Stakraft logo ingr

Statkraft melder:

Trafikkmeldinger Folldalsveien

Folldalsveien:

Veien vil bli åpen for vanlig ferdsel, men det må påregnes ventetid i forbindelse med veiarbeidene.
Brua ved Gråsjø vil bli stengt i fra mandag kveld 28/9.
Tirsdag 29/9 vil brua bli stengt hele dagen i forbindelse med montering av gangbrua.
Deretter vil det bli gangbrua en må bruke for å komme seg over brua. Parkering av biler vil da bli oppe ved dammen på Rindalssida.
For båtutsetting kan bilen som står oppe ved båtparkeringen benyttes.