Stakraft logo ingr

Statkraft melder:

Trafikkmeldinger Folldalen og Vindøldalen

Folldalsveien
Veien vil bli åpen for vanlig ferdsel, men det kan bli noe ventetid i forbindelse med kantforsterking i fra Kvammen og opp til bommen.
Brua ved Gråsjø kraftverk vil bli åpen minimum ut uke 37.
Ved eventuelle endringer blir ny melding utsendt.
 
Vindøldalen
Vannet i Vassdalen blir fortsatt sendt forbi inntaket og ned i elva.
Det vil også bli en del flyging i kommende periode.