tp_leserinnlegg

Svar til Surnadal Veterinærpraksis

INVet AS svarer på åpent brev fra Surnadal Veterinærpraksis.

Invet kjenner seg ikke helt igjen i den beskrivelsen som Surnadal Veterinærpraksis gir i sitt leserinnlegg. Vårt informasjonsskriv var rettet til landbruksnæringa basert på konkrete spørsmål og innvendinger selskapet har blitt møtt med. Vi kan bare gjenta at uansett er det et felles ansvar å opptre ryddig i forbindelse med søknadsprosessen og etter at avgjørelsen er tatt, slik at veterinærtilbudet samlet sett blir best mulig for kundene. Invet stiller gjerne i ethvert møte som tar sikte på nettopp det. Vi imøteser invitasjon fra Surnadal Veterinærpraksis eller andre parter som ønsker et slikt møte.