Gøran Bolme og Åse Børset

Startet høsten med storprosjekt

På oppdrag fra Tafjord Kraft er iTrollheimen i full gang med et fiskekartleggingsprosjekt i Tafjordfjella. I løpet av ti dager fisket de i ti forskjellige fiskevann, og det samme skal de gjøre neste år.

(Alle foto i saken: iTrollheimen)
 

Få bedrifter i dalføret kan vise til en like variert arbeidshverdag som iTrollheimen. Siste tilskudd i en allerede imponerende allsidig prosjektportefølje, er altså et oppdrag fra Tafjord Kraft.

– Vi er hyret inn av Tafjord Kraft, som har jevnlig fiskekartlegging for å sørge for gode oppvekstvilkår og gyteforhold i vannene som er regulerte. Det er et toårig prosjekt for oss, der vi kartlegger ti fiskevann i år og ti neste år.

Det sier Åse Børset, som sammen med kollega Gøran Bolme var ferdige med årets kartlegging fredag 28. august. Oppgavene til iTrollheimen-duoen er å kartlegge blant annet antall, vekt, lengde, lengde i forhold til vekt, form og gytestadie.

I tillegg sjekker de fiskenes kjønn og fettfinne, for å se om fisken de har fått er satt ut av Tafjord Kraft. De fastsetter også fiskenes alder, basert på øresteiner og skjellprøver.

690 åse børset drar opp garn.jpg
Åse Børset i aksjon.
 

– Vi har blitt flydd rundt med helikopter, fra vann til vann, siden det er mye utstyr vi må ha med oss, sier Børset, som forteller at hun og Bolme satte garnserier på 16-24 garn per vann.

– I tillegg el-fisket vi i bekker og strandsoner knyttet til vannene, sier hun.

I løpet av ti dager fisket de ikke mindre enn 370 ørreter i 184 garn - i ti forskjellige fiskevann. Børset forteller om strålende vær i starten, og at de fikk godt selskap i myggen.

– Det var lange dager fra tidlig morgen til sen kveld, men veldig gøy likevel. Vi synes vi er heldige når vi får være ute og arbeide i naturen på denne måten, sier hun, og legger til:

– Det kan ikke bli bedre!

690 gøran bolme i naturen.jpg
Gøran Bolme.

690 åse børset med to fisker.jpg
Åse Børset.

 

gøran noterer
helikopteret
liten fisk 1
menyen
åse med garn
en liten fisk til
fisk blir målt
fiskebåt og åse børset
fiskebåt, utstyr og gøran bolme
flere fisk
gøran bolme ror
gøran bolme
gøran i vannet
gøran med fisk i bøtte