Allan Troelsen

Pressemelding:

SpareBank 1 Nordvest og Surnadal Sparebank går sammen om å skape en ny og slagkraftig lokal sparebank

To tradisjonsrike og sterke lokalbanker vil nå gå sammen for å skape en enda mer attraktiv og sterkere lokal sparebank. Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest offentliggjør nå at de ønsker å bygge en ny bank som skal være en kraftig motor for hele regionen, med samme nærhet til - og kunnskap om - kundene.

Ingressfoto: Allan Troelsen (Pressefoto)

Den nye banken skal få navnet SpareBank 1 Nordmøre og betjene et marked som strekker seg tvers gjennom Møre og Romsdal og til Trøndelag, med kontor i alle de tre Mørebyene, Trondheim og åtte andre steder fra ytre til indre Nordmøre. SpareBank 1 Nordmøre skal ha hovedbaser i Surnadal og Kristiansund.

Historien om de to bankene til nå, er fortellingene om sterkt forankrede, lokale suksesshistorier som har bygd verdier for samfunnet gjennom tre århundrer. Historien fortsetter nå med et nytt kapittel i fortellingen.

Sjef for SpareBank 1 Nordmøre blir Allan Troelsen, adm. banksjef i Surnadal Sparebank:

– Hovedmålet med sammenslåingen, utover å skape en bedre bank for kundene våre, er å sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser, skape større konkurransekraft og bidra til økt utvikling av næringslivet. Vi skal skape økt lønnsomhet og avkastning for eierne og større evne til å bidra til lokalsamfunnenes utvikling. Dette vil gi oss enda bedre forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer og muligheter. Med tolv kontorer opprettholder vi begge bankenes tradisjon for å være tett på kundene våre og ha korte beslutningsveier. Våre ansatte kjenner kundene, bedriftene og samfunnet de jobber med. Tilgjengelighet, lokal tilstedeværelse og personlig rådgivning skal fortsatt være et tydelig varemerke og et konkurransefortrinn, sier Allan Troelsen.

Odd Einar Folland, vil fortsette i sin rolle som administrerende direktør i SpareBank 1 Nordvest inntil gjennomføring av sammenslåingen. Det vil bli inngått en egen avtale med styret i den sammenslåtte banken som beskriver Follands rolle etter sammenslåingen.

Folland forteller at det er to banker med lik historie, likt verdigrunnlag og like kulturer som nå går sammen om den nye SpareBank 1 Nordmøre:

– Vi skaper med stolthet en ny bank som tar med seg det beste fra begge bankene. Vi går inn i neste fase i prosessen med stor respekt for hverandre og med en god balanse på områder som er viktige for begge bankene, de ansatte, eierne og lokalsamfunnene de springer ut av, uttaler Folland.

– Sammen vil vi bli enda sterkere og skape helt nye muligheter. En mer attraktiv og sterk samarbeidspartner, en motor i regionen som vil gi ny kraft til å utvikle både samfunn og næringsliv. SpareBank 1 Nordmøre vil ha aktivitet i alle kommuner på Nordmøre, og det vil forsterke samspillet mellom indre og ytre. I tillegg vil banken styrke samhandlingen i hele regionen der vi har aktivitet. Det vil være bra for kunder, ansatte, eierne og hele samfunnet vårt, forteller Folland.

Troelsen og Folland forteller at SpareBank 1 Nordmøre skal være absolutt best på personlig kunderådgivning - og samtidig gi kundene de beste teknologiske, digitale løsningene. Videre skal vi utvikle enda flere og bedre tilbud til bankens kunder.

Nordmore.jpg
Allan Troelsen og Odd Einar Folland. (Pressefoto)
 

Stiftelser skal gi penger til allmennyttige formål i lokalsamfunnet

I forbindelse med sammenslåingen skal det opprettes to stiftelser som skal være eiere i den nye banken. Disse stiftelsene skal bruke av bankens overskudd og gi gaver til gode, allmennyttige formål i regionen.

– Slik vil den kapitalen som er bygd opp lokalt, bli bevart lokalt. Gjennom å støtte gode formål i regionen, vil vi bidra til å styrke den ytterligere og gjøre den enda mer attraktiv. Dette kommer i tillegg til det bidraget den nye banken SpareBank1 Nordmøre vil bidra med av sponsoravtaler, arrangement og engasjement i hele regionen, forteller Allan Troelsen.

Bankene som nå slår seg sammen er meget godt fornøyd med sine respektive allianser.

Basert på vurderinger knyttet til den sammenslåtte bankens mål, inkludert omfanget av antallet berørte kunder, medarbeidere og forretningsområder, har partene vurdert at den sammenslåtte banken er best tjent med å være tilknyttet SpareBank 1-alliansen.

Det er i første omgang en intensjonsavtale de to bankene har signert. De kommende ukene skal det gjennomføres forhandlinger om vilkår for sammenslåing, og målet er å signere endelig avtale om sammenslåing innen utgangen av oktober 2020. En eventuell endelig avtale skal vedtas av bankenes generalforsamlinger innen utgangen av november 2020. Den eventuelle sammenslåingen kan da gjennomføres i annet kvartal 2021.

Sammenslåingen vil gi en bank med over 30 milliarder kroner i forretningskapital, om lag 200 ansatte i konsernet og tilstedeværelse på tolv kontorer:

Hovedbaser:

Surnadal
Kristiansund

Kontorer:

Averøy
Eide
Gjemnes
Halsa
Molde
Oslo
Smøla
Straumsnes
Trondheim
Tustna
Ålesund

Odd Einar Folland.JPG
Odd Einar Folland (Pressefoto).