baby

Annonse:

Samlingar på kyrkjelydshuset

Kyrkja ønskjer velkommen til samlingar på kyrkjelydshuset på Skei i haust. Vi startar opp att etter sommarferien med m.a. Etter leggjetid og Fleirkulturell kvinnegruppe.

ETTER LEGGJETID HAUSTEN 2020

Kveldsprat for mødre på kyrkjelydshuset på Skei kl. 20.00-21.30.                                

Vi avsluttar kvar samling med Fadervår og Velsigninga.

Tors. 27.aug. –  tors. 24.sept. – tors. 29.okt. – tors. 19.nov.

 

FLERKULTURELL KVINNEGRUPPE HAUSTEN 2020

09.09 - Bibel og bønn
23.09 - Mat og prat
07.10 - Bibel og bønn
21.10 - Mat og prat
04.11 - Bibel og bønn
18.11 - Mat og prat
02.12 - Bibel og bønn

Samlingene er på kyrkjelydshuset på Skei, onsdager kl. 15-17.


Sjå elles på heimesida vår: http://www.surnadal.kirken.no om det er andre samlingar som er av interesse for deg. Dato og tid for samlingane finn du på kalenderen til høgre på heimesida. Vi følgjer til ei kvar tid gjeldande smittevernreglar. Endringar kan difor skje. Velkommen!