Formannskapet

Rask fordeling av koronamidler

Onsdag fordelte formannskapet i Rindal 690.000 kroner i koronamidler til lokalt næringsliv. Medlemmene i formannskapet er glade for at de fikk behandlet denne saken raskt. Mange lokale bedrifter har fått redusert sine inntekter betydelig som følge av pandemien, og de trenger pengene nå.

Formannskapet f.v. Line Flåtten, Åge Jonli, Kjetil Løften, Magnar Dalsegg og Vibeke Langli.

Ordfører Vibeke Langli sier at administrasjonen har jobbet raskt og effektivt med denne saken, slik som intensjonen var. Dette er veldig bra for søkerne. De får pengene raskt, og det er nå de trenger dem, påpeker ordføreren.

Line Flåtten og Åge Jonli sier at de er glade for at det har kommet inn mange søknader fra lokale bedrifter, og at det var viktig for formannskapet å få behandlet saken så raskt som mulig. De er også fornøyde med den totale summen som Rindal kommune har fått tildelt. 

Tilskuddspotten fra fylkeskommunen og regionrådet er på tilsammen kr 1.030.000. Av disse var allerede kr 125.000 fordelt tidligere i sommer. Det gjenstår altså nå kr 215.000 av potten. Dette avsettes til fordeling senere i høst.

Formannskapet innvilget tilskudd fra korona-midlene slik:

Firma

Innvilga 1. runde

Innvilges 26.08.20

1) 3 Venner

25.000

15.000

2) KM Service

 

15.000

3) El-Watch

50.000

50.000

4) Bolme pensjonat

50.000

50.000

5) Ullkorga

 

Ordinær søknadsbehandling

6) Fotograf Mari Næss Bolme

 

40.000

7) Salong Grete

 

30.000

8) Midt Norge Autolakk

 

Ordinær søknadsbehandling

9) Inga Dalsegg

 

50.000

10) iTrollheimen

 

60.000

11) Saga Trollheimen Hotel

 

50.000

12) A. Kvam

 

100.000

13) Rindal Bensin og Service

 

60.000

14) Letthus Rindal

 

100.000

15) Bakken Helse

 

30.000

16) Surnadal og Rindal Fotklinikk

 

40.000

Totalt

125.000

690.000

 


For ordens skyld: Kjetil Løften og Magnar Dalsegg var inhabile i saken om fordeling av koronamidler. 


- Et veldig positivt bidrag

Harald Moen, som er økonomisjef (CFO) hos El-Watch AS, setter stor pris på dette bidraget. El-Watch har opplevd betydelig mindre salg og reduserte inntekter som følge av korona-pandemien. Flere av bedriftene som de leverer til har stengt sin produksjon. Det gjelder blant annet Volvo, som er en av El-Watch sine største kunder.

Moen forteller at det generelt er stor usikkerhet i markedet, og El-Watch er en av mange bedrifter som har sett seg nødt til å redusere kostnadene og permittere ansatte. Koronamidlene er et viktig bidrag i denne krevende situasjonen.

El-Watch har til en viss grad klart å tilpasse seg til endringene i markedet, og har også opplevd økt interesse for noen av sine produkter de siste månedene.

Harald Moen_690x543.jpg
Harald Moen


Mistet de viktigste inntektene

Kafèen 3 Venner i Rindal sentrum ble også hardt rammet av korona-tiltakene, og er det fortsatt.

– Vi måtte jo stenge. Og selv om vi har åpnet igjen så får vi ikke arrangere pubkvelder, som vi har tjent mest på før, sier daglig leder Camilla Løften.

Hun er veldig glad for at bedriften har fått tildelt penger, blant annet til opprusting av kjøkkenet. Det kommer veldig godt med nå.

DSC_0917_690x467.jpg
3 Venner har åpent igjen, men uten de mest inntektsbringende arrangementene.


Ekstraordinære vedlikeholdstiltak

Formannskapet behandlet også en sak om vedlikeholdstiltak med ekstraordinære koronamidler.

Dette ble fordelt slik:

- 150 000 kr til asfalt fra FV65 til gammelbrua på Bolme
- 160 000 kr på ny takmembran på Rindalshuset
- 69 000 kr på oppgradering av rullestolrampen på gamle kommunehus
- 120 000 kr på nytt kjøkken fellesareal Litjtunet
- 130 000 kr til strakstiltak ved Bolme barnehage, på grunnlag av rapport fra takstmann