Ordførerne i havn på Smøla (1)

Pressemelding:

ORKidé – Nordmøre Regionråd skifter navn

Heter nå Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (Nordmøre IPR), og styrker samtidig det politiske samarbeidet på Nordmøre.

Ingressfoto: Fra venstre: Svein Roksvåg ordfører Smøla, Ingrid Ovidie Rangønes ordfører Averøy, Knut Sjømæling ordfører Gjemnes, Kjell Neergaard ordfører Kristiansund, Ingrid Waagen ordfører Tingvoll, Hanne-Berit Brekken ordfører Aure, Margrethe Svinvik ordfører Surnadal og Ståle Refstie ordfører Sunndal (Foto: Nordmøre IPR).
 

Torsdag 3. september ble ny samarbeidsavtale mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll signert på Smøla. Til stede var alle ordførerne i de respektive kommuner.

Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) er det nye navnet for ORKidé – Nordmøre Regionråd. Kjell Nergaard (Kristiansund) er valgt som leder og Ingrid Ovidie Rangønes (Averøy) som nestleder.


Blir et folkevalgt organ

Den nye kommuneloven sier at dagens regionråd skal ha «interkommunalt politisk råd» i navnet. Dermed ble det nye navnet Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd, eller i kortform: Nordmøre IPR.  Samtidig er det mer enn et rent navneskifte.

Nordmøre IPR er en videreføring av Ordfører- og rådmannskollegiet (ORKidé) som ble etablert 20. september 1990. Nordmøre kan derved feire 30 års samarbeid. Til forskjell fra tidligere, er det nå kun ordførerne som har fast plass i rådet.

– Med nytt navn følger også ny logo, og nettsidene nipr.no hvor vi legger ut rådets uttalelser, samt informasjon om sentrale saker for Nordmøre. Vi gleder oss til å ta nettsidene i bruk, sier nyvalgt leder Kjell Neergaard.

Leder og nestleder Nordmøre IPR.JPG
Leder Kjell Neergaard og nestleder Ingrid Ovidie Rangønes (Foto: Nordmøre IPR).
 

Vi løfter Nordmøre – sammen!

– Formålsparagrafen er uendret: Samarbeidet skal bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene. Rådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen, sier Ingrid Ovidie Rangønes, nyvalgt nestleder.

I praksis betyr det at utviklingsarbeid og saker som angår hele regionen, blir satt på dagsorden og fulgt opp av et samlet ordførerkollegium. Rådet uttaler seg med én stemme, og stiller seg bak de temaene og prosjektene som styrker samfunnsutviklingen på Nordmøre.

Kommunene på Nordmøre samarbeider på mange områder – i totalt nærmere 100 saker hvor to eller flere av kommunene er med. Gjennom samarbeidet i Nordmøre IPR er det lettere å ta initiativ, planlegge og organisere fordi vi blir godt kjent og får kunnskap om hverandres situasjon og felles muligheter.

– Det er bare å se på hva vi har fått til for å bygge Nordmøre sammen. Krifast. Høgsettunnelen. Atlanterhavsvegen. Atlanterhavstunnelen. Fylkesveg 680 gjennom Aure med Aursundbrua, Smalsundbrua, Mjosundbrua, Foldfjordsbrua og Imarsundbrua. Eikremtunnelen. Ny riksveg 70 fra Tingvoll til Meisingset. Oppdølsstrandtunnelen. Øksendalstunnelen. Skrøotunnelen. Ny Driva bru. Det er vel knapt den region som har sett større bedring av vegnettet de siste 30 årene. Dette har vi fått til sammen, sier Ståle Refstie, ordfører i Sunndal og leder av valgkomiteen.
 

Optimisme og vekstmuligheter

Det er mye positivt som skjer på Nordmøre for tiden. Her må nevnes nye moderne miljøferger, Campus Kristiansund, penger til nytt opera- og kulturhus, oppstart av E39 Betna – Stormyra, Todalsfjordprosjektet er nærmere realisering, ny innfartsvei til regionsenteret er vedtatt, fylkesvei 65 fra Surnadal skal få en etterlengtet oppgradering og helikopterterminalen på Kvernberget skal utbedres.

Også i næringslivet på Nordmøre skjer det mye spennende. Nordmøre IPR skal være et bindeledd mellom politikk og næringsliv. I sommer har vi derfor spurt næringslivsorganisasjonene hvordan vi kan jobbe enda tettere sammen. Vi får positive tilbakemeldinger på dette initiativet.  
 

Bærekraftig samfunnsplanlegging

– Med støtte fra fylkesmannen og fylkeskommunen har Nordmøre IPR tatt grep for å styrke regionens kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging, hvor vi for tiden gjennomfører et prosjekt med fokus på plansamarbeid mellom kommunene. Her er etablering av fagnettverk og kompetansedeling sentralt. På den måten får vi mer ut av ressursene i hver enkelt kommune og jobber mer strategisk mot felles mål, sier daglig leder, Ellen Engdahl.

Alle kommunene i Nordmøre IPR er med i fylkeskommunens satsning Bærekraftsfylket, hvor FNs bærekraftsmål ligger til grunn. Bærekraft er sentralt for både det offentlige og for privat verdiskaping i tiden fremover. Nordmøre har ressursgrunnlaget, næringsliv og kompetansemiljø som gir spennende vekstmuligheter.

– Fokus på attraktive arbeidsplasser i næringslivet og flere offentlige arbeidsplasser vil være en sentral oppgave for kommunene for å få befolkningsutviklingen over i et positivt spor. Jeg er optimistisk og gleder meg til å ta fatt på oppgavene, sier Neergaard.

– Første oppgave som nytt politisk råd er å oppdatere strategiplanen og prioritere satsingsområder for arbeidet fremover. Her har vi allerede fått mange verdifulle innspill fra fylkesordfører, fylkesmannen, KS, Mørebenken, tidligere ledere av rådet, næringsorganisasjoner på Nordmøre og yngre gründere. Arbeidet starter allerede i dag, sier Kjell Neergaard.