IMG_0020[2]

Ny forvaltningsavtale for Alti

Det er inngått avtale om forvaltning av Bobyn kjøpesenter i Verdal. Hustad Eiendom AS, som er eier av senteret, har nylig signert forvaltningsavtale med Alti Forvaltning AS.

Bobyn ligger langs E6, ved innkjøringen til Verdal sentrum. Senteret er ca. 16.000 kvm. og er et senter med flere store aktører, med noen mindre butikker imellom. Totalt huser senteret 10 leietakere, med en stor andel innen bransjen Hus og hjem. 

Det er Alti Forvaltning som melder dette onsdag.

Senteret skal gjennom en større oppgradering ila. høsten/vinteren, og vil fremstå som nytt i løpet av våren 2021. De planlagte ombyggingsarbeider gjelder i hovedsak inngangspartiet til senteret mot øst, ombygging av tak og ny taktekking, noe som vil gi betydelige energibesparelser og gi et mer moderne uttrykk på bygget som helhet. Fasaden til senteret vil fremstå som ny og moderne. Det blir også lagt til rette for en bedre parkeringssituasjon og en mer oversiktlig situasjon for fotgjengere utenfor bygget. Innvendig er det planer om en større opprusting med blant annet nye trapper, ny heis og oppgradering av ventilasjon.

Lars Ove Løseth, adm.dir. i Alti Forvaltning AS, er glad for å ha inngått et samarbeid med Hustad Eiendom AS og kommenterer at Bobyn er et spennende senter å få inn i porteføljen. «Her skjer det fornyelse fra aktive eiere, og det er dyktige aktører som holder til i senteret. Og vi har tro på at Bobyn kan videreutvikles ytterligere.»

Hustad Eiendom AS har også tro på at dette blir et godt samarbeid som vil gjøre Bobyn mer attraktivt for kundene. «Verdal er et sted vi har tro på fremover. Senteret ligger sentralt til for utviklingen av byen, like ved en viktig innfartsåre til byen. Bobyn har mange attraktive og flotte butikker allerede i dag, og vi er sikre på at denne oppgraderingen av senteret, sammen med at vi har fått inn en aktør som Alti med oss på laget – vil gi Bobyn et ytterligere løft!» forteller daglig leder i Hustad Eiendom, Ole Kristian Sagvik.