Knut Arne Gjems foto NJFF

Nordmenn har aldri vært mer positive til jakt

Fire av fem nordmenn er grunnleggende positive til jakt, og hele ni av ti har tillit til at jakta foregår på en human og forsvarlig måte. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse. - Dette er tall å være stolte av, sier lederen i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

"På generelt grunnlag, hvor positiv eller negativ stiller du deg til jakt?"  lyder spørsmålet der hele 78% svarer svært eller ganske positivt. Det er en økning på 4% fra sist undersøkelse i 2017. Det betyr at nær fire av fem nordmenn ser positivt på jakt. 

- Vi er naturligvis svært fornøyd med denne utviklingen, sier Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). 

- At vi møter forståelse for jakt i befolkningen er viktig for jaktas framtid. Jakt er en del av vår kulturarv, og et av de viktigste verktøyene vi har i naturforvaltningen.  


Tillit til jegerne

Årets Natur- og miljøbarometer viser også en økende tillit til jegerne blant de spurte. På spørsmålet "Hvor stor tiltro har du til at jakt i Norge utøves på en human og forsvarlig måte?" svarer hele 88% at de har svært stor eller god tiltro til dette. Det er en økning på 9% på de siste 12 årene. 

- At vi har en slik grunnleggende tillit i befolkningen er flott, sier Gjems. Tillit må man gjøre seg fortjent til. Vi i NJFF arbeider hver dag med skolering av nye og erfarne jegere. Det aller viktigste i dette arbeidet er å etablere en grunnleggende respekt for naturen og dyra vi jakter på. Slik jeg kjenner norske jegere kan jeg med handa på hjertet si at vi har et jegerkorps som gjennomgående holder svært høy standard, og som fortjener den tilliten som undersøkelsen viser.
 

Jegere foto NJFF_690x459.jpg
 (Foto: @norwegiantrio/NJFF)


Jakta er for alle

I Norge er jakt en folkeaktivitet. Hver tiende nordmann står i jegerregisteret. Rundt et par hundre tusen løser jegeravgift hvert år for å dra på jakt. Felt vilt er en viktig ressurs i form av sunn, kortreist mat. Jakta gir oss over 22 millioner middagsporsjoner hvert år! 

NJFF arrangerer jegerprøvekurs over hele landet. Alle er velkommen, jakta i Norge er ikke forbeholdt de få. Tradisjonelt har jakta vært mannsdominert, men dette er i rask endring. Nå er hver tredje jegerprøvekandidat kvinne. 

- For å senke terskelen for å komme seg ut på jakt arrangerer vi i NJFF introjakter som et åpent tilbud over hele landet. I år er det hele 460 introjakter tilgjengelig, og de varierer fra jakt på rype, due, hare eller annet småvilt, til jakt på hjort, elg og reinsdyr. På alle jaktene er det erfarne instruktører som sikrer en trygg og god innføring i jakt slik det skal foregå etter våre standarder, sier en tydelig stolt leder i NJFF. 

​Dette skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding,


Om Natur- og miljøbarometeret

Natur- og miljøbarometeret er en landsdekkende kartlegging av befolkningens holdninger i natur- og miljøspørsmål. Barometeret har vært avholdt i over 20 år, og kjøres nå regelmessig hvert tredje år. Det er Kantar, verdens ledende innsikts- og rådgivningsselskap, som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Statskog.