årsmøtedelegater 2020-2

Møre og Romsdal AP sitt årsmøte

I dag har Surnadal Arbeiderparti med delegatene Ingrid Bergheim, Annett Ranes, Mons Otnes, Odd Arild Sande og Laila B. Aune deltatt på årsmøtet til Møre og Romsdal Ap. På grunn av smitteverntiltak, ble det for første gang gjennomført over videokonferanse/Teams. 

Bilde: F.v. Mons Otnes, Odd Arild Sande, Ingrid Bergheim, Annett Ranes og Laila Buskenes Aune.

Det hadde kommet inn og ble debattert 72 politisk saker, hvor 7 saker var sendt inn fra Surnadal Arbeiderparti. Vi hadde sendt inn forslag om utbedring av FV 65, desentralisert struktur for tilbudet om videregående skole i fylket, et plastfritt hav, sikre kraftinntekter til vannkraftkommuner, mer statlige midler til ferjedrift, desentralisert kjeveortopedi tilbud i fylket og økt satsing på kollektivtransport.

Alle våre forslag fikk positiv innstilling og vil enten bli oversendt til Ap sin fylkestinggruppe, sendes med til landsmøtet i AP eller har blitt løftet inn i uttaler som årsmøtet stiller seg bak.


Surnadal Arbeiderparti er medlem av Trollheimsporten.