Utsikt mot Trollheimen

Ledige hyttetomter

Les mer nedafor og få oversikt over ledige hyttetomter i Rindal! Det omfatter Rørvatnet, Furuhaugmarka, Tifjellet, Tørsetmarka og Helgetunmarka med Reslia og Hardvedhaugen.

Ledige hyttetomter

 

Område

Grunneier
telefon
 
Kort beskrivelse
Rørvatnet
 
 
 
 

Rune og Tore Simonset

 


917 82 085

 
Hytteområdet ligger fint til ved Rørvatnet i Rindal. ca 1 times kjøring fra Trondheim. Fiske, badeplass og gapahuk. Sommerveg.

Lykkja Hyttefelt. Sommerveg og vinterveg. Strøm og vatn.
Furuhaug-
 
marka
 
 
 
 
Ole Trygve og Kjellaug Foseide
 

Helga og Torgrim Furuhaug
 

Per Kåre Negård og Merete Bolme
 
 
976 82 829
 
 
477 56 138  
 
 
 
 
915 35 430
 
Familievennlig område. Vei inn i området. En del tomter planlegges med strøm, vann kloakk og vei til tomta. Flere små fiskevatn. Tursti-Tifjellet
Flott oppkjørt skiløype gjennom området.
 
Kort avstand til RV 65. 7-8 km fra Rindal sentrum. Vinterbrøytet vei 1 km.
 
Tifjellet        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kåre Romundstad
 
 
 
 
 
 
 
 
 

913 10 807
 
 
Kort vei til RV 65 6-7 km fra Rindal sentrum. Kort vei til  perlen Grønlivatnet. Skog og fjellterreng
 
Sommervei gjennom området, mulig vinterbrøytet på sikt. Flere små fiskevatn. Tursti til Tifjellet og flott skiløype fra Grønlifeltet over Furuhaugmarka til Skogsletta. 
 
Tørsetmarka
 
Marvin Røen
 
 
 
 
 
 
414 70 561
 
 
 

Vinterbrøytet vei inn i feltet. Til dels godt utbygd sommerveinett. Fint turtterreng. Utsikt mot Trollheimen

Tørsetmarka Hytteområde Kårliåsen

Helgetunmarka
 
 
Område A
 
 
 
Lars Helgetun
 
Tron og Ingrid Olsen
 
Ola O Romundstad jr
 
Harald Helgetun
 
 
 
 
 
932 65 732
 
971 54 794
 
71666976
 
992 68 150
 
 
 
Hytteservice for hele området
 
Både feste og salg. Fjellterreng. Nært Trollheimen. Sommervei inn i feltet. Delvis vintervei med stor parkeringsplass. Stor variasjon på tomtetilbudet. Fiskevatn.
 
Oppkjørt skiløype
 
Område B
 
Steinar Flåtten
 
Tron og Ingrid Olsen
 
71666986
 
971 54 794
 
Nordsida av fylkesveien. Variert terreng. Fiskevatn www.helgetunmarka.com  
 
Hardvedhaugen
 
 
Petter Baalsrud
 
 
909 38 057
 
Tomter med vei og strøm. Utsikt til Trollheimen og fjellvatn. www.helgetunmarka.com
 
Oppkjørte skiløyper og fint sommerturterreng