rype foto pixabay

Rindal Utmarkslag melder:

Jakttider 2020

Takseringene er nå ferdige, i år viste at det var mere rype enn i 2019, men ikke helt på samme høyde som i 2018. I enkelte områder i kommunen er det bra rypeår mens andre plasser skulle vi ha ønsket å sett bedre resultat etter takseringene.

Utmarkslaget har ut i fra takseringene vedtatt at jaktstart på rype uten bruk av hund starter 15.09 . Med hund er søknadspliktig og starter 15.10. Kvote er som før 2 ryper per dag. 

Søknad på hundekort
Det er jakttid fra 15.10.20 til 23.12.20. Søknad sendes på SMS til telefonnummer 952 52 323 fra 01.08.2020 til 15.09.2020 med navn, adresse og hvilket jaktområde (nord, midt, sør) det
hovedsaklig vil bli jaktet på. (Kart finnes på inatur.no). Det er krav om at fangstrapport (antall skutte ryper og skogsfugl i for hvert hundekort) fra siste aktive jaktsesong er sendt på e-post
rindalutmarkslag@hotmail.com for å komme i betraktning ved søknad. De som ikke har sendt inn fangstrapport fra i 2019 vil mest trolig IKKE få noe kort i år.

Kortpriser med hund:
Årskort:
innenbygdsboende 900,-
utenbygdsboende 1100,-
3dagerskort:
Innenbygdsboende 600,-
Utenbygdsboende 700,-

Foto: Pixabay