1500 koronavirus-tema SKAL KREDITERES Foto CDC, Alissa Eckert High resolution

Pressemelding frå Surnadal kommune:

Ingen nye smittetilfelle

Kommuneoverlegen har så langt ikkje fått påvist fleire nye smittetilfelle i dag.  Dette er status pr. kl. 17:50 søndag kveld.

Kommuneleiinga vil komme med ei pressemelding etter eit statusmøte i morgon, måndag.
Det blir da teke stilling til kor raskt vi kan opne opp att stengde avdelingar/trinn.
Eventuelle fleire nye påviste smittetilfelle vil bli inkludert i denne pressemeldinga.
Smittesporingsarbeidet pågår framleis med nokre få lause trådar.

Med vennleg helsing
Bjørn Buan
Kommuneoverlege

Foto: Alissa Eckert, CDC.