Stakraft logo ingr

Statkraft melder:

Info om Folldalsveien og Vindøladalen

Vi fortsetter også neste uke med veiarbeider på Folldalsveien, i den forbindelse vil veien bli stengt i fra Follsjø dammen og innover onsdag 26/8 fordi vi skal heve veien ved det gamle steinbruddet ved Follsjø. Brua ved Gråsjø kraftverk vil bli kjørbar i helga og i starten av neste uke. Det pågår nå arbeider på Vassdalen bekkinntak og i den forbindelse slippes vannet forbi inntaket og ned i elva.

Status tilgjengelighet Folldalsveien og Vindøladalen uke 35:

Folldalsveien:

Vi fortsetter også neste uke med veiarbeider på Folldalsveien, i den forbindelse vil veien bli stengt i fra Follsjø dammen og innover onsdag 26/8 fordi vi skal heve veien ved det gamle steinbruddet ved Follsjø. Brua ved Gråsjø kraftverk vil bli kjørbar i helga og i starten av neste uke.
 
Vindøladalen:

Det pågår nå arbeider på Vassdalen bekkinntak og i den forbindelse slippes vannet forbi inntaket og ned i elva. Det vil bli mere helikopter flyging når vi starter med støpe arbeidene på bekkinntaket.