240820 studiosaksen Øyasetra

God morgen 24. august

24. august ble kalt Bartolomeusmesse (Barsok) Bardonsok, Berdon bukkekniv eller Bertel brytestrå (latin Bartholomei apostoli) til minne om apostelen Bartolomeus. 24. august er nasjonaldag i Ukraina. Belinda og Bertil har namnedag i dag.

Bildet over: @studiosaksen - Øyasetra, ei lita perle i Trollheimen

Belinda (engelsk) er av usikker betydning. Bertil = Bertold = gammeltysk beraht (lys) + wald (mektig).

Barsok var den første høstdagen, og det var venta sterk storm og uvær. Derfor er dagen av og til kalla Bertel Brytestrå (som hos Jon Langli). Det var rekna for å være et godt varsel dersom det var styggvær denne dagen. Det varsla om en fin høst. Var det østavind denne dagen, ville det bli tidlig vår og en kunne rekne med å unngå vårknipa. Men vestavind var varsel om harde tider til vårs.

Noen historiske begivenheter som har foregått 24. august:
79: De romerske byene Pompei og Herculaneum blir ødelagt ved et utbrudd fra Vesuv.
410: Rom blir plyndret av vestgoterne.
1912: Territoriet Alaska opprettes.
1949: Atlanterhavspakten (grunnlaget for NATO) trer i kraft.
1991: Ukraina erklærer seg uavhengig fra Sovjetunionen.
2006: Pluto ble som følge av en planetdefinisjon som ble vedtatt på Den internasjonale astronomiske unions årsmøte i Praha degradert til en dvergplanet.

240820 metteormset Kårvatn karvatnskyrun.jpg
Løypevakt på #karvatnskyrun i år også @metteormset