Runar Wiik og Inger Grete Lundemo.

Kronikk:

En attraktiv og slagkraftig lokal sparebank

Av Runar Wiik, styreleder i SpareBank 1 Nordvest og Inger Grete Lundemo, styreleder i Surnadal Sparebank

Fredag 28. august 2020 ble det skrevet historie på Nordmøre. Da gikk styrene i Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest inn for å starte en sammenslåingsprosess. Den nye Sparebank 1 Nordmøre blir et stort løft for hele regionen.

Dette er mye mer enn bankhistorie. Vedtakene i de to styrerommene har ringvirkninger langt utenfor de to bankene. Dette er viktige beslutninger for en hel region. Det er godt og riktig bankhåndverk, og det er gode beslutninger for lokalsamfunnene de to bankene springer ut av, for hele regionen.

Den nye banken vil betjene et marked som strekker seg tvers gjennom Møre og Romsdal og til Trøndelag, med kontor i alle de tre Mørebyene, i Trondheim og åtte andre steder fra ytre til indre Nordmøre. SpareBank 1 Nordmøre skal bygge videre på det bunnsolide fotfestet med hovedbaser i Surnadal og Kristiansund.

Historien om de to bankene er fortellingene om sterkt forankrede, lokale suksesshistorier som har bygd verdier for samfunnet gjennom tre århundrer. Historien fortsetter nå med et nytt kapittel. Sammen vil vi bli enda sterkere og skape helt nye muligheter som en solid samarbeidspartner og motor for næringsutvikling i regionen. SpareBank 1 Nordmøre vil ha aktivitet i alle kommuner på Nordmøre, og det vil forsterke samspillet mellom indre og ytre. I tillegg vil banken styrke samhandlingen i hele regionen der vi har aktivitet.

Målene med sammenslåingen er å skape en bedre bank for kundene våre og økt lønnsomhet og avkastning for eierne. Vi skal skape større konkurransekraft og sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser. Med tolv kontorer opprettholder vi begge bankenes tradisjon for å være tett på kundene sine og ha korte beslutningsveier. Våre ansatte kjenner kundene, bedriftene og samfunnet de jobber med. Tilgjengelighet, lokal tilstedeværelse og personlig rådgivning skal fortsatt være et tydelig varemerke og et konkurransefortrinn.

SpareBank 1 Nordmøre vil få en sterk lokal forankring gjennom eierskap, ledelse og tilstedeværelse. Samtidig opprettes det to stiftelser som skal være eiere i den nye banken. Overskuddet som disse eierandelene gir, skal gå til allmennyttige formål og komme lokalsamfunnene til gode i enda større omfang enn de to bankene hver for seg tildeler slike formål i dag. Slik vil den kapitalen som er bygd opp lokalt, bli bevart lokalt. Gjennom å støtte gode formål i regionen, vil vi bidra til å styrke lokalsamfunnet gjennom å skape aktivitet, gode opplevelser og ringvirkninger. Den nye banken kommer også til å ha sponsoravtaler, arrangementer og øvrig engasjement i hele markedsområdet.

Begge bankene har solid tradisjon for å bidra til næringsutvikling. SpareBank 1 Nordvest har blant annet sin Verdiskaperpris, Verdiskaperkonferansen og det nye Zurf-programmet. Surnadal Sparebank har blant annet Næringslivsdagen, Utviklingsprisen og Landbrukskonferansen. Til sammen får den nye banken en omfattende portefølje av både tradisjonelle og nyskapende bedrifter i hele regionen, som betjenes av kompetente medarbeidere med bred bransjeinnsikt. SpareBank 1 Nordmøre vil videreføre de aktivitetene som begge bankene har drevet på dette området og legge stor vekt på innovasjon og verdiskaping.

Det er to banker med lik historie, likt verdigrunnlag og like kulturer som nå går sammen om den nye SpareBank 1 Nordmøre. Vi skaper med stolthet en ny bank som tar med seg det beste fra begge bankene. Vi går inn i neste fase av forhandlingene med stor respekt for hverandre og med en god balanse på områder som er viktige for begge bankene, de ansatte, eierne og lokalsamfunnene de springer ut av.