Bjørn Buan 4

Korona i Surnadal:

Buan: – Veldig godt i gang med tanke på å få kontroll på situasjonen

Torsdag ble det klart at det er et nytt tilfelle av koronasmitte i Surnadal, og fredag ble over 80 personer testet. Nå venter kommunen spent på prøvesvarene.

– Det ser per i dag ut som om smitten kan ha kommet inn i kommunen via reise, sannsynligvis utenfor fylket. Vi har også en åpning for at det kan ha skjedd innenfor fylket.

Det sier kommunelege Bjørn Buan i Surnadal, der det torsdag ble påvist et nytt tilfelle av covid-19.

Han sa på en pressekonferanse fredag ettermiddag at smittesporinga pågår for fullt, og at han er optimist når det gjelder å få klarhet i hvem som må i karantene og hvem som må teste seg.

–Da vi fikk meldinga om et nytt smittetilfelle ved lunsjtider i går, ble det nokså umiddelbart satt i gang smittesporing, for å skaffe oversikt over situasjonen. Dette slik at vi skal kunne komme tilbake i normalsituasjon så raskt som mulig, sier han, og fortsetter:

– Når vi ser at vi får gjennomført det jeg vil påstå er en ganske omfattende smittesporing, som allerede er godt i gang, kombinert med god kapasitet på prøvetaking, er vi veldig godt i gang med tanke på å få kontroll på situasjonen.
 

Privat arrangement gir stort potensial for utbredt smitte

Det som gjør situasjonen rundt smittesporingen og smittetilfellet litt spesiell denne gangen, er, ifølge Buan, et privat arrangement som ble arrangert i helga. Den positive testen ble avlagt på mandag.

– Der var det et antall både barn og voksne til stede. Den som er smittet deltok også, i tillegg til et par nærkontakter. Det spesielle er at det på arrangementet var barn som kommer fra ulike deler av kommunen, og dermed også ulike barnehager, samt én skole. Potensialet for utbredt smitte var derfor stort.

Gjennom arrangementet er også personer med tilknytning til samfunnskritiske funksjoner berørt. For å få oversikt over hvilke områder som kunne bli berørt via både barn og voksne som deltok på arrangementet, ble det gjort torsdag gjort vedtak om stenging av flere barnehageavdelinger og skoletrinn.

– Alt i alt tilsa dette at vi var nødt til å gi oss selv tid til å få kontroll over situasjonen, og derfor ble dette vedtaket gjort. Jeg understreker at dette er et tiltak som i stor grad er basert på et føre var-prinsipp, gjort ut fra de samfunnsmessige konsekvensene det kan ha hvis man taper tid – og smitten får bre seg i samfunnskritiske posisjoner, og samtidig utfordre kommunens lovpålagte tjenester, sier Buan.

På spørsmål fra Trollheimsporten sier kommunelegen at det nå jobbes med å få oversikt over alle som arbeider innenfor samfunnskritiske funksjoner, som helse og omsorg, vann- og strømforsyning, som enten selv eller via barn har tilknytning til det aktuelle arrangementet.

– Vi har per nå ikke opplysninger om at vannforsyning eller strøm er berørt, men det berører helse og omsorgstjeneste, sier Buan.
 

Venter mange prøvesvar lørdag

Buan roser personen som har påvist smitte og nærkontaktene, for godt samarbeid og for å ha gjort det de skal når en slik situasjon oppstår.

Kommunelegen forteller videre at kommunen har skalert opp resursene for prøvetaking fredag.

– Det gjør at vi får ta prøver av flest mulig involverte. Det er jo også en arbeidsplass som er berørt her, som vi har invitert til testing. Så må vi bare akseptere at de som har meldt seg opp for test, uten at det er en klar risiko for at de for påvist positiv test, om nødvendig kan få utsatt sin prøvetaking til neste åpningsdag, sier han.

Buan fortsetter:

– Siden det er en del barn involvert, anbefaler vi også voksne i berørte husstander om å teste seg, i tilfelle vi ikke får testet alle barna. Og da gjerne to i husstanden, for å få kontroll på eventuelle falske negative, som kan skape en viss bekymring. Det vil være til stor hjelp.

Det som skjer framover nå, er at kommunen har håp om få svart på et stort antall prøver i løpet av lørdag.

– Kravet myndighetene stiller er at vi skal klare minst 90 tester på en uke, nå har vi testet 80 på én dag. Det viser at vi har god testkapasitet, og det er jeg veldig fornøyd med. Vi har gjort det vi kan innenfor den tida vi har hatt til disposisjon siden torsdag, sier Buan.


Nesten alle kommunale enheter berørt

Anne Lise With Wullum i Surnadal kommune forteller at det er gjort en presisering i den tidligere utsendte pressemeldingen, som gjelder hvorvidt folk har formell karantene eller ikke.

– Folk var usikre på om de fikk gå på jobb, så vi har oppdatert og presisert at de ikke har en generell, formell karantene. Vi har kommet med en anbefaling og et råd om å holde seg hjemme, sier hun, mens Bjørn Buan supplerer:

– Det er ikke noe vedtak eller en forskrift som tilsier at folk som for eksempel driver egen virksomhet nå er pålagt å stenge, men vi har gitt noen råd om at de som har vært involvert i den aktuelle smittesaken holder seg i ro, til vi får svar på prøvene. Vi ser at mange har fulgt den anbefalingen, sier han.

Buan følger opp med å informere med at ingen i Surnadal er satt i reisekarantene.

– Det vi har her er nærkontaktkarantene i påvente av prøvesvar, det vil si de nærmeste til den som har fått påvist smitte. Når det gjelder karantene etter lovens forstand, er det siste jeg hørte at dette i Surnadal gjelder under fem personer, sier han, og fortsetter:

– Det forteller om graden av føre var-prinsipp her. Vi går ganske høyt på banen i saken for å kunne ta det raskt ned og komme tilbake til normalen.

Oppvekstsjef Astrid Mogstad Høivik fortalte på pressekonferansen at kommunen har hatt en skarp beredskap siden de fikk beskjed om den positive testen torsdag ettermiddag.

– Vi har hatt et godt samarbeid med alle barnehager og skoler. Fem enheter er berørt, så det er ganske omfattende. I tillegg har vi foreldre som er ansatte hos oss, som gjør at nesten alle oppvekstenheter og andre kommunale enheter er berørt, sier hun.

Kommunalsjefen forteller at de avdelingsvise nedstengningene er gjort etter nøye vurderinger.

– Det at vi er på gult beredskapsnivå gjør at vi har kunnet foreta nedstengninger av mindre enheter, og dermed har vi greid å begrense ytterligere nedstengninger nå. Vi venter spent på fortsettelsen, sier Mogstad Høivik.

Mer informasjon fra kommunen kommer fortløpende i løpet av helga, dersom det skjer ny utvikling i saken.

– Og uansett hvordan saken utvikler seg kommer det ny informasjon til innbyggerne på mandag, sier kommunedirektør Knut Haugen.