IMG_1581

Pressemelding:

Alti kjøper Magneten

– Vi er godt fornøyd med å ha signert denne avtalen med Berg Eiendom Levanger AS. Det er med stor glede og ydmykhet vi tar over eierskap og forvaltning av Magneten, som er et veldrevet kjøpesenter, sier Lars Ove Løseth.

Ingressfoto: Fra venstre: Lars Løseth, Lars Ove Løseth, Lars Heirsaunet, Arild Berg (Foto: Alti Forvaltning/Berg Eiendom).

Arild Berg, styreleder og majoritetseier i Berg Eiendom Levanger AS, bekrefter at fire selskap er solgt til et selskap i Alti, der LL Holding AS i Surnadal har 75 % eierskap og Bigaio Holding AS i Førde eier 25 %.

Magneten kjøpesenter har vokst jevnt siden åpningen av senteret i 1986. Virksomheten har utviklet seg fra egen butikkdrift i starten til senterdrift. Senteret har vært under stadig utvikling med siste utbygging i 2018, og har flere store nasjonale leieaktører innenfor handel.

Lokalene som nå er solgt er fullt utleid. Så langt ser også 2020 til å bli et meget bra år for senteret. Pr utgangen av august har senteret en omsetningsvekst på 8,7%. Sammenlignbare tall for Trøndelag er 2,6% og hele landet er 2,2%.

Moan som handelsområde øker stadig sin attraktivitet, og Berg Eiendom Levanger AS ser et stort utviklingspotensial for senteret, som de mener bør utvikles videre til neste generasjon kjøpesenter der flere tjenester og tilbud kommer i tillegg. 

Berg Eiendom Levanger AS har solgt disse selskapene:

BE Moafjæra 14 AS (Magneten), BE Moafjæra 12 AS (Meny, Europris), BE Moafjæra 16 AS (Rema og Burger King) og Magneten Drift AS (driftsselskapet til BE Moafjæra 14 AS).

SpareBank 1 Markets har vært rådgiver for Berg Eiendom Levanger AS i forbindelse med transaksjonen.

– Videre utvikling av kjøpesenteret vil kreve full oppmerksomhet av en aktiv og profesjonell aktør med tilstrekkelige økonomiske muskler. Vi føler oss trygg på at med ny eier på plass sikrer man god fremdrift og fullt søkelys på videreutviklingen av Magneten kjøpesenter og Levanger som handelsby, sier Arild Berg.

Selskapet som er kjøper av Magneten, eies 75 % av LL Holding AS i Surnadal og 25 % av Bigaio Holding AS i Førde. Selskapene har også felles eierskap i kjøpesentereiendom i Førde.

Magneten vil bli forvaltet av Alti Forvaltning AS, med Lars Ove Løseth som administrerende direktør.

– Vi er godt fornøyd med å ha signert denne avtalen med Berg Eiendom Levanger AS. Det er med stor glede og ydmykhet vi tar over eierskap og forvaltning av Magneten, som er et veldrevet kjøpesenter. Sammen med senterledelsen på Magneten vil vi utvikle eiendommene videre, og vi tror det blir bra for senteret å bli en del av et større kjøpesentermiljø, samtidig som Magneten vil bli et positivt bidrag inn i vårt fellesskap i Alti, sier Lars Ove Løseth.

Alti Forvaltning AS eies av LL Holding AS (80 %) og Sørco AS (20 %). Selskapet har hovedkontor i Surnadal på Nordmøre, og har avdelingskontorer i Arendal, Oslo, Ålesund og Mandal. Selskapet eier og/eller forvalter 23 kjøpesentre i Norge, fra Lofoten i nord til Mandal i sør. I tillegg forvalter selskapet en rekke andre handels- og kontoreiendommer.

Magneten.png
Magneten Kjøpesenter. Foto: Fotograf Hattrem for Berg Eiendom Levanger AS.