tp_leserinnlegg

Åpent brev til INVet AS

Vigdis Sæther Moen Burger fra Surnadal veterinærpraksis med åpent brev til INVet AS.

Viser til vårt møte tidlig høsten 2019, deres presentasjon av firma og planer for formannskapet i Surnadal, omtalt i Driva, samt andre avisreportasjer - senest artikkelen (denne innsendte saken, red. anm.) om Invet på Trollheimsporten i dag.

Vi har forståelse for at dere aktivt markedsfører tjenestene dere tilbyr og konseptet Invet AS har, men reagerer på vi og de andre veterinærene i Rindal og Surnadal blir framstilt som ikke å ha ønske om samarbeid. Sannheten for vår del er at vi både i møte med Invets aksjonærer i fjor høst, i avisinnlegg i vinter, i vår søknad om etablererstøtte til Surnadal kommune og i vår forretningsplan har tydeliggjort at vi ønsker å samarbeide, men at vi ønsker å eie vårt eget foretak.  Behovet for å ha et eget selskap ble også nødvendig etter møtet med dere i fjor høst,da det ble gjort klart for oss at vi ikke sto øverst på listen over aktuelle kandidater hos Invet AS. 

Med nær kjennskap til hvordan veterinærene i Rindal samarbeider, kan vi ikke se at det skulle være en forutsetning for godt samarbeid om veterinærvakt at alle veterinærer er ansatt i samme firma, tvert imot kan det at vi er flere selskap / selvstendige veterinærer være en styrke for vakta og for kundene. Som eksempel på evne og ønske om samarbeid vil vi også peke på at vi i praksis har vist vår samarbeidsvilje ved flere anledninger. For eksempel ved at vi, etter dialog med veterinær hos Invet, har henvist og samarbeidet om enkelte pasienter.

Som Surnadalsjente, født og oppvokst her, har jeg hele tiden vært klar på at jeg ønsker å returnere til Surnadal etter endte studier og etablere meg her. Jeg har sterk tro på at den tilhørigheten jeg har til Surnadal gjør at jeg med stor sannsynlighet vil bidra til varig og stabil veterinærdekning i fremtiden.

Vi har satt pris på en oppreisning av den uheldige framstillingen dere har gitt av oss både til Surnadal kommune og i media, og håper vi i framtiden kan få et ryddig samarbeidsforhold.

Vi håper at kommunene tar initiativ til et møte med områdets veterinærer slik at vi kan diskutere mulige løsninger for samarbeid rundt fremtidig vakt, og at ingen av veterinærene/ selskapene trenger å lide under at et selskap skal ha monopol på veterinærpraksis, inseminering og vakt i området.

Vi har god dialog med veterinærene i Rindal og ser at den organisasjonsformen, med selvstendige veterinærer som samarbeider har fungert godt, og det gir oss tro på at et lignende samarbeid må kunne fungere like godt i Surnadal.

Med vennlig hilsen 
Vigdis Sæther Moen Burger
Surnadal veterinærpraksis