Iselin Nybø

1 milliard til innovasjon i Møre og Romsdal

392 prosjekter i Møre og Romsdal får til sammen 1 milliard kroner til innovasjons- og utviklingsprosjekter. Flere bedrifter både i Surnadal og Rindal har fått tilskudd og lån fra disse midlene.

Dette er penger som kan gi bedrifter fortsatt aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av koronasituasjonen, sier næringsminister Iselin Nybø.

 

I vår doblet regjeringen Innovasjon Norges ramme for støtte til næringslivet i 2020, gjennom økte rammer og nye ordninger. Dette har gitt bedrifter i Møre og Romsdal 635 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. Krisepakkene fra regjeringen og utvidede rammer gjør at Innovasjon Norge kan gi støtte til flere gode prosjekter.

– Mange av landets bedrifter har hatt et vanskelig halvår. Jeg er glad for at næringslivet ser framover og ruster seg for å være konkurransedyktige og i tet når koronakrisen er over, sier Nybø.


Ønsker å bistå flere som vil satse
Innovasjon Norge har hittil i år tildelt 7,8 milliarder kroner til innovasjons- og utviklingsprosjekter i norsk næringsliv. Det er en dobling sammenlignet med tildelingene til samme tid i fjor, og 1,7 milliarder kroner mer enn for hele 2019 samlet. Den totale rammen Innovasjon Norge disponerer til lån og tilskudd er økt fra 7 til vel 14 milliarder kroner.

– Det er ingen automatikk i at kriser gir innovasjon, men summen av de mange små og store prosjektene tyder på at norsk næringsliv nå bruker tiden svært godt. Skal vi lykkes må vi oversette behov ute til utvikling av løsninger hjemme. Næringsutvikling, vekst og eksport henger sammen. Vi er derfor til stede i alle deler av Norge og i de viktige markedene ute, og ønsker å bistå flere norske bedrifter som vil satse, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

 

Her kan du se hvilke bedrifter som har fått penger