Lars Ole Heggem sur

Seriefotball bredde utsettes til neste år:

– Skal vi vente til samtlige i Norge er friske før fotball starter opp, tar det på tida

– Regjeringen har fortsatt ikke åpnet for normal trening for alle. På dette grunnlaget avlyses seriespill i senior breddefotball. Det melder NFF i en uttale fredag.

Ingressfoto: Trener for Rindal IL senior herrer, Lars Ole Heggem.
 

– Dette er en trist dag for forbundsstyret, 18 fotballkretser og ikke minst alle klubber og spillere som er berørt og har hatt et håp om seriespill i 2020. Norsk fotball har tatt smittevern på alvor fra dag en og utviklet gode smittevernprotokoller for alle nivåer i norsk fotball. Vi har lykkes med mye og fått åpnet opp for seriekamper i både toppfotballen og barne- og ungdomsfotballen.

– Gjennom dette har klubbene fått god erfaring med smittevern, og det er få eller ingen smittetilfeller som kan spores tilbake til fotballaktivitet. For de gjenværende seriene i senior breddefotball satt vi opp avdelinger med få lag og korte reiseavstander. Når regjeringen til tross for dette likevel ikke har åpnet opp for normal kontakttrening igjen nå, så har vi ikke noe annet valg enn å avlyse sesongen.

– Det er rett og slett ikke lenger praktisk mulig å gjennomføre sesongen over hele landet, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Rent konkret betyr det at forbundsstyret kansellerer sesongen for 2. divisjon kvinner (tredje nivå) Norsk Tipping-ligaen (fjerde nivå).  Det er Fotballforbundets 18 kretser som organiserer øvrig breddefotball for voksne, og med forbundsstyrets beslutning er det en naturlig konsekvens at også kretsene kansellerer sine kretsvise serier for voksne.
 

Heggem: – Som forventet

Lars Ole Heggem er hovedtrener for Rindals seniorlag for herrer. Han sier til Trollheimsporten at han ikke er overrasket over avlysningen.

– Det er som forventet med avlysning nå. Å starte serie 1. oktober hadde vært ganske spesielt, da hadde Rinnvollen vært tung uti november. Nå er det viktig at det åpnes opp for vanlig trening, som vil gi enn reell mulighet for internkamper og annen kamplignende aktivitet, sier han, og fortsetter:

– Det må også komme et uttalt mål fra regjeringa om at det blir åpnet for vanlig seriespill til vanlig tid neste år, hvis smittesituasjonen er som nå. For skal vi vente til samtlige i Norge er friske før fotball starter opp, tror jeg kanskje det tar på tida. For å si det mildt.
 

Tillat vanlig kontakttrening

Selv om det ikke blir seriekamper i senior breddefotball, så er det ifølge kretsleder i NFF Hordaland Tore- Christian Gjelsvik desto viktigere å komme i gang med vanlig kontakttrening så raskt som mulig for å dempe frafallet.

– Det er ikke lenger økonomi, men frafall i senior breddefotball som volder klubbene mest bekymring. Det viser klubbundersøkelsen som NFF nylig gjennomførte. Det meldes om langt færre folk på trening, og vi vet at a-lagene er lokomotivet for frivillighet og entusiasme i mange klubber. Sliter a-lagene, så sliter hele klubben. Det kan på sikt få konsekvenser også for tilbudet til barn og unge, sier Gjelsvik.  

Godt smittevern er og forblir viktig for hele norsk fotball og noe klubbene etter hvert har fått svært god erfaring med gjennom dette året.

Nå ønsker fotballpresident Terje Svendsen en tett dialog mellom helsemyndighetene og norsk idrett om hvordan vi både kan ivareta behovet for normal kontakttrening og godt smittevern også for den gjenværende gruppen i senior breddefotball.  

– Helsemyndighetene har selv fastslått at vanlig kontakttrening i fotball utgjør lite smittefare, noe som også underbygges av forskning og undersøkelser både nasjonalt og internasjonalt. Smittevern er viktig, men det er også viktig med god fysisk aktivitet. Inaktivitet og frafall er en stor helseutfordring. La oss sammen finne gode løsninger for kontakttrening for alle nå, slik at vi får levedyktige klubber til beste for norsk fotball og lokalsamfunn over hele Norge, oppfordrer Svendsen.

NFF vil nå sammen med fotballkretsene sette seg ned for å se på en lokal turneringstruktur gjennom vinteren for å skape motivasjon og fotballglede for senior breddefotball. En eventuell gjennomføring betinger at myndighetene gir klarsignal for kontakttrening og kamper.
 

Bak denne beslutningen står:

NFF Forbundsstyret
NFF Agder
NFF Finnmark
NFF Indre Østland
NFF Oslo
NFF Sunnmøre
NFF Trøndelag
NFF Akershus
NFF Hordaland
NFF Nordland
NFF Rogaland
NFF Telemark
NFF Vestfold
NFF Buskerud
NFF Hålogaland
NFF Nordmøre og Romsdal
NFF Sogn og Fjordane
NFF Troms
NFF Østfold     

Dette melder Norges Fotballforbund på sine hjemmesider.