DSC_0127

Mari Holm Lønseth på besøk i Rindal

– Har et kjempegodt inntrykk!

Torsdag var Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth på besøk i Rindal, der Rindal Høyre var vertskap. Politikerne brukte hele dagen på besøk hos lokale bedrifter, og fikk til slutt en orientering om de kommunale helsetjenestene.

Bildet over: Stortingsrepresentant Mari Holm Løseth, Magnar Dalsegg og Hege Gåsvand fra Rindal Høyre, og rådmann i Rindal Birgit Reisch.
 

Mari Holm Lønseth bor i Trondheim. Hun har master i rettsvitenskap, og har tidligere jobbet som advokatfullmektig. Hun har vært engasjert som politiker i Høyre i mange år. I 2010 ble hun valgt som leder Trondheim Unge Høyre, og året etter ble hun leder i Sør-Trøndelag Unge Høyre. Lønseth var medlem i Trondheim bystyre i perioden 2011-2019. og sentralstyremedlem Unge Høyres Landsforbund i to år fra 2014. 

I 2017 ble hun valgt inn på Stortinget for Høyre i Sør-Trøndelag. Hun var først medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen, og nå sitter hun i Helse- og omsorgskomiteen.


Reiser rundt i hele fylket

Stortinget har "sommerferie" fra juni til oktober, og Mari Holm Lønseth forteller at hun bruker siste del av denne "ferien" til å reise rundt i fylket. 

Rindal Høyre satte stor pris på å få en stortingsrepresentant på besøk. Programmet for dagen startet med en kort visitt hos Inga Dalsegg på Dalalåven Atelier. Inga Dalsegg representerte Opplev Rindal i denne sammenhengen, og hun viste den prisbelønte kortfilmen om Rindal og Rindalsbunaden.

Inga og Mari.jpg
F.v. Mari Holm Lønseth, Magnar Dalsegg og Inga Dalsegg på Dalalåven Atelier.
 

Bedriftsbesøk i Bjergen og på Saga

Deretter dro politikerne på bedriftsbesøk i Bjergen Industriområde. Der fikk de omvisning hos blant annet Rindalshytter, Rindalslist, A. Kvam, Bergmoen Snekkerverksted og Holte Maskin og Transport.

Etter dette ble det lunsj og omvisning på Saga Trollheimen Hotel, etterfulgt av besøk hos nabobedriften Bakken Helse, med presentasjon av deres virksomhet.

Magnar Dalsegg fra Rindal Høyre var i tillegg opptatt av å vise fram hvor kompakt sentrum i Rindal er, med nesten alt innen gangavstand og "5 minutter til alt".


Må bruke god tid på planlegging av helsehus

Politikerne var en tur innom kommunehuset, og videre til eldresenteret. Trollheimsporten var med da rådmann Birgit Reisch informerte om helsetjenestene i Rindal og planene om nytt helsehus.

Det har vært mye fram og tilbake med planene om nytt helsehus, og en del utfordringer med hensyn til hva det skal koste, og og hvor det skal plasseres. Rådmann Birgit Reisch understreket at det er viktig at kommunen bruker den tida de trenger for å finne en god løsning.

Rindal sliter med en skjevfordeling i folketallet. Det er flere innbyggere i de eldre enn i de yngre aldersgruppene. Antall sykehjemsplasser er likevel redusert de siste åra. Behovet er mindre enn før, kommunen har satset mye på forebyggende helsearbeid, og hjemmetjenestene er bygget ut, blant annet med nattpatrulje i hjemmesykepleien. Omsorgsboligene er alltid fulle, så dem skulle kommunen gjerne ha hatt flere av.


Viktig med kompetanseheving innenfor helsetjenestene

Hege Gåsvand fra Rindal Høyre, som selv er utdannet sykepleier, understreket hvor viktig det er å bygge opp kompetanse i helsevesenet i kommunene. Nå har det jo blitt slik at sykepleierne kan velge og vrake i jobber, og sykepleieryrket er ett av de yrkene det er mest flukt fra. Det er viktig å skape attraktive arbeidsplasser i kommunene, og gode fagmiljøer. Det samme gjelder i kommunen som i lokalt næringsliv.

Mari Holm Lønseth var helt enig i dette, og påpekte at det er viktig å utdanne nok helsepersonell.

– Det gjøres nå en jobb for å utdanne flere sykepleiere, og også for kompetanseheving blant ansatte på sykehusene, sa hun.

Kommunepolitikerne understreket at kompetanseheving for helsepersonell ikke bare er viktig på sykehusene, med også i kommunene. Folk blir tidlig utskrevet fra sykehus, og da er det kommunene som må ta seg av dem. Dette er ett av flere innspill som Løseth lovet å ta med seg videre.

 

Ensomhet gjør ingen friskere

Håndteringen av korona-pandemien har gått bra så langt i Rindal. Det har ikke vært noen påvist smitte, og folk er flinke til å følge smittevernreglene. På helsetunet har man åpnet litt opp for besøk igjen, og det er svært viktig for pasientene. 

– Ensomhet gjør jo ikke folk friskere, så det er bra at dere har hatt mulighet til å åpne litt opp igjen, sa Mari Holm Lønseth.


Kjempegodt inntrykk av Rindal

– Hvordan er ditt inntrykk av Rindal etter denne turen?

– Jeg har et kjempegodt inntrykk av Rindal. Her er det mange arbeidsomme folk som er ivrige på å skape arbeidsplasser. Jeg har fått innspill om hvordan man kan tilrettelegge for flere arbeidsplasser, ikke minst innenfor privat næringsliv. Jeg har fått mange gode innspill i dag, og det skal jeg absolutt ta med meg, sier Lønseth.

Hun trekker også fram at vegbygging er viktig. Mange bedrifter har påpekt at lav differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for næringslivet. Skattelegging er også et viktig tema, det å få beholde kapital i bedriften.

– Det er godt å høre at det gjøres et godt arbeid, blant annet innenfor helsetjenestene her. Jeg er glad for å få besøke Rindal, og det er viktig på passe på at Rindal blir godt ivaretatt i Trøndelag, avslutter Mari Holm Lønseth med et smil.