Allan Troelsen.

– Får enda større muskler til å bidra i lokalsamfunnet

Sammenslåingen av Surnadal Sparebank og Sparebank1 Nordvest til Sparebank1 Nordmøre vil bety mer penger til disposisjon til lag og foreninger, næringsliv og andre allmennyttige formål.

Det bekrefter banksjefene Allan Troelsen i Surnadal Sparebank og Odd Einar Folland i SpareBank1 Nordvest.

En av hovedgrunnene til at de totale bidragene etter alt å dømme vil øke, er at den nye banken har planer om å fortsette å være minst like offensiv i bidragene sine – samtidig som det opprettes to sparebankstiftelser.

– Eksakt beløp for de to sparebankstiftelsene, der en ligger i Kristiansund og en i Surnadal, er ikke satt, sier Odd Einar Folland, før han legger til:

– Men at en god halv milliard vil ligge i de stiftelsene, kan vi nok si.

Allan Troelsen slår fast:

– Det blir i hvert fall snakk om betydelige midler, der utbyttet til stiftelsene kan brukes til allmennyttige formål. Stiftelsene blir styrt lokalt, og midlene brukt lokalt, sier han.

Folland supplerer:

– I tillegg vil SpareBank1 Nordmøre selvfølgelig også gi ut gavemidler og sponsormidler. sier han, og får støtte fra Troelsen:

– Ja, den nye banken vil være minst like aktiv og offensiv som den har vært med tanke på sponsormidler. Vi har vært gode på arrangement, og på å skape attraktivitet og aktivitet i samfunnene vi er til stede i, og det skal vi fortsette med.

I det utsagnet ligger også en bekreftelse av at banken har planer om å fortsette med å arrangere landbruksdag og næringslivsdag.

– Vi vil se om vi kan gjøre det enda bedre. Vi ønsker å gjøre veldig mye for samfunnet, både gjennom stiftelsene og banken. Vi skal ha et veldig attraktivt Nordmøre, sier Troelsen.


Kan betale ut mye mer

Troelsen forteller til Trollheimsporten at lag og organisasjoner i Surnadal og omegn vil merke svært positive konsekvenser av sammenslåinga.

– Det er jeg helt sikker på at de vil gjøre. Sparebank1 Nordmøre skal fortsette med sponsing, støtte og bidrag til lag og organisasjoner, kanskje også enda mer enn før. I tillegg får vi altså stiftelsen, som får en relativt stor andel kapital til disposisjon, sier Troelsen.

Banksjefen i Surnadal Sparebank fortsetter:

– Stiftelsen vil ha mer midler tilgjengelig til allmennyttige formål enn det vi har hatt i Surnadal Sparebank, og dermed også ha mulighet til å betale ut mye mer enn det vi normalt har hatt mulighet til å betale ut derfra. Så totalt sett tror jeg dette blir veldig bra for lokalsamfunnet.

 – Vi ser for oss at stiftelsene tar de store prosjektene, mens SpareBank1 Nordmøre står for annen sponsing, sier Folland.

690 Odd Einar Folland, Runar Wiik, Inger Grete Lundemo og Allan Troelsen.jpg
Administrerende bankdirektør Odd Einar Folland (f.v.) og styreleder Runar Wiik i SpareBank1 Nordvest sammen med styreleder Inger Grete Lundemo og administrerende banksjef Allan Troelsen i Surnadal Sparebank.
 

Vil utvikle og støtte næringslivet

Det er ikke bare lag og foreninger som kan få nyte godt av sammenslåinga. Også næringslivet er et viktig satsingsområde for den nye banken.

– Å bidra til å skape en kraftfull region, blant annet gjennom utvikling av næringslivet, er et satsingsområde for oss, sier Troelsen.

Den nye banken, som får en egenkapital på nær 3,5 milliarder kroner, vil ha helt andre muligheter til å bidra inn mot næringslivet, forteller han.

– Det er utrolig viktig for alle kommuner å ha banker som er med på å bidra. Nå styrker vi evnen vår til å finansiere næringsliv, og kan dermed bidra enda mer, både for store og små bedrifter, sier Troelsen.

Odd Einar Folland forteller at strategier for å utvikle denne næringslivssatsinga allerede er på plass.

– Dette er bra for alle, både kunder, medarbeidere, lokalsamfunn og eiere, slik vi ser det. Vi får enda større muskler til å bidra i nærområdet vårt. Det er så mye bra som blir skapt både på indre og langs kysten, som vi vil hjelpe til med å løfte, sier den administrerende direktøren i SpareBank1 Nordvest.

Han sier at det var stor stemning hos SpareBank1 Nordvest da de ansatte ble informert om sammenslåinga fredag morgen.

– De ansatte var så begeistra at vi nesten trodde de hadde «tatt seg én», ler Folland.

– Ja, det var det samme hos oss i Surnadal, det er veldig god stemning i dag. De ansatte ser at dette er riktig for oss, smiler Troelsen.