Inger Grete Lundemo (f.v.), Runar Wiik, Odd Einar Folland og Allan Troelsen.

– Et kjempeviktig grep for hele Nordmøre

Surnadal Sparebank og SpareBank1 Nordvest blir i løpet av andre kvartal 2021 til SpareBank1 Nordmøre. – Alle berørte skal oppleve at vi blir enda bedre og flinkere enn vi har vært, sier Allan Troelsen.

Fredag slapp de to bankene nyheten om at de har signert en avtale, der partene forplikter seg til å innlede samtaler om sammenslåing. Den endelige avgjørelsen skal tas i bankenes generalforsamlinger 24. november.

Med positivt vedtak der, og klarsignal fra finanstilsynet, blir SpareBank1 Nordmøre etter planen stiftet i løpet av andre kvartal neste år.

Under en pressekonferanse på Nygard Lodge i Øvre Surnadal fredag, fortalte styreleder Inger Grete Lundemo i Surnadal Sparebank at dette er en historisk dag.

 – Hovedmålet med sammenslåinga er å bli en bedre bank for kundene våre. Vi skal sikre og utvikle lokale arbeidsplasser, og møte utviklinga for næringslivet og lokalsamfunnene våre. Gjennom sammenslåinga skal vi også gi bedre avkastning til eierne våre.

Den nye banken vil få likestilte hovedbaser i Surnadal og Kristiansund, og Lundemo er klar på at sammenslåinga er svært positivt for de to bankene.

– Sammenslåinga vil gjøre oss i stand til å møte framtidas utfordringer på en bedre måte, sier hun, og får støtte av Runar Wiik.

Han er i dag styreleder i SpareBank1 Nordvest, og det er han som blir styreleder i nye SpareBank1 Nordmøre, med nestleder fra Surnadal.

– Her er det snakk om to tradisjonsrike lokalbanker, som går sammen for å bygge en ny og bedre bank. Den skal være en kraftig motor for hele regionen, med samme kunnskap om- og nærhet til kundene som de to bankene har i dag, sier han.

Etter en totalvurdering har de to partene kommet fram til at det vil være mest hensiktsmessig for dem å gå inn i SpareBank1-alliansen, i stedet for Eika-alliansen.

690 Runar Wiik og Inger Grete Lundemo.jpg
Styrelederne Runar Wiik (t.v.) og Inger Grete Lundemo med intensjonsavtalen som slår fast at Surnadal Sparebank og SpareBank1 Nordvest går videre med planene om å slå seg sammen til SpareBank1 Nordmøre.
 

Stolte av nytt navn

Administrerende banksjef i Surnadal Sparebank, Allan Troelsen, blir ny administrerende direktør i SpareBank1 Nordmøre. Han sier at partene ønsker å skape en enda mer attraktiv og slagkraftig bank, med hjerte for regionen.

– Utgangspunktet er at vi er to gode banker, som har mye bra hver for oss, og som kan skape noe enda bedre sammen, sier Troelsen, og legger til:

– Vi er også veldig stolte av det nye navnet, SpareBank1 Nordmøre, og skal bygge opp under det. Det betyr ikke at vi setter punktum for historien til de to bankene; vi innleder et nytt kapittel.

Også administrerende direktør i SpareBank1 Nordvest, Odd Einar Folland, er fornøyd med navnet:

– Vi har to sterke navn fra før, men SpareBank1 Nordmøre blir en hit framover. Garantert! Jeg er veldig glad for at vi kunne enes om det.

Om sammenslåinga slår Troelsen fast:

– Dette er et kjempeviktig grep for hele Nordmøre.

Surnadal Sparebank-sjefen får støtte av Folland:

– Vi er veldig stolte av- og glade for det vi har fått til. Vi vet det ville vært tøffe år foran oss hvis vi skulle fortsatt hver for oss. Nå står vi sterkere, og kan ta markedsposisjoner som er i en helt annen liga enn før. Dette blir fantastisk framover!

Og nettopp det Folland er inne på - å stå sterkere i møte med framtidas utfordringer - er et viktig poeng for de to bankene, når de nå slår seg sammen.

– Begge bankene leverer gode resultater, og har hatt ei god utvikling. Likevel ønsker vi å være proaktive, og sikre at vi vil være sterke også i framtida, sier Allan Troelsen.

Han peker på at det stilles stadig flere og strengere krav til bankene.

– Skal vi kunne møte kravene på en god måte, må vi ha tilstrekkelig med ressurser. Nå styrker vi oss veldig på dette punktet, både internt og ut mot kundene.
 

Vil gi kundene et bedre tilbud

Det å kunne gi kundene et bedre tilbud, er en annen avgjørende faktor bak beslutningen om å slå sammen Surnadal Sparebank og SpareBank1 Nordvest.

– I stor grad gjør vi dette for kundene våre. Vi må hele tiden jobbe knallhardt for at kundene skal opprettholde lojaliteten sin overfor oss, og da må vi gjøre alt vi kan for at de skal oppleve oss som nære og dyktige. Jeg tror sammenslåingen gir oss en unik mulighet til å levere på dette punktet, sier Folland, og Troelsen sier seg enig:

– Vi skal være absolutt best på både personlig rådgiving og digitale løsninger, som kundene våre er opptatte av, sier han, og viser til et lokalt eksempel:

– Surnadalingene vil oppleve at banken er minst like god som før, og for å si det sånn: kundene våre vil fortsatt møte Sverre (Fiske, journ. anm.) når de kommer inn i banken hos oss. Ja, sammenslåingen er en endring, men i positiv retning - i form av at vi kan gi et bedre tilbud.

I tillegg til at de har mål om å skape en bank som er bedre for kundene, pekte de to banksjefene på at de gjennom en sammenslåing sikrer og utvikler attraktive, lokale arbeidsplasser.

Den nye banken vil også ha større mulighet til å bidra til økt utvikling av både næringsliv og lokalsamfunn. Eierne kan også forvente seg økt lønnsomhet og avkastning, ifølge Troelsen og Folland.

– Vi mener at vi ved å lage Sparebank1 Nordmøre klarer å lage en bedre bank for alle disse gruppene. Vi skal bruke det beste fra de to bankene, sier Troelsen.

Som del av sammenslåingen vil det også bli etablert to sparebankstiftelser – en i Kristiansund og en i Surnadal. Disse blir basert på egenkapitalene til de to bankene, og sikrer at de verdiene som er opparbeidet i hver av de to sparebankene forblir i lokalsamfunnet.

690 Sparebank1 Nordmøre.jpg
Surnadal Sparebank + Sparebank1 Nordvest = Sparebank1 Nordmøre.


Initiativ fra SpareBank1 Nordvest

Til Trollheimsporten forteller Troelsen at det innledende initiativet, som har ledet til sammenslåingen, kom fra SpareBank1 Nordvest.

– Jeg ble invitert til samtaler av Odd. Samtidig har vi kjent hverandre godt i 25 år, og da er det naturlig at vi diskuterer løst og fast innimellom.

Etter at nyheten ble kjent gjennom en pressemelding fredag morgen, har banksammenslåingen skapt stor interesse på Nordmøre.

Troelsen forteller til Trollheimsporten at tilbakemeldingene banken har fått har vært svært positive, men at han forstår at folk kan synes det er trist at Surnadal Sparebank-navnet på banken forsvinner.

– For meg også er det spesielle følelser knyttet til dette. Jeg har selvfølgelig et hjerte for Surnadal Sparebank, som jeg har vært leder for i 20 år. Samtidig tenker jeg også at vi skal ta dette videre. Vi skriver et nytt kapittel, og skal forsterke oss. Jeg tenker at alle berørte skal oppleve at vi blir enda bedre og flinkere enn vi har vært – vi blir en kraft for framtida.

Troelsen legger til:

– Så ja, man mister navnet, men samtidig får vi et nytt, veldig bra navn. Jeg håper at flere enn oss ser at vi kan skape en god identitet rundt det.

Den planlagte opprettelsen av to sparebankstiftelser kan imidlertid sørge for at Surnadal Sparebank-navnet ikke forsvinner helt.

– Det er ikke endelig bestemt hva stiftelsen skal hete, men forslaget er Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Så navnet kan vi beholde, gjennom at sparebankstiftelsen trolig kommer til å hete det.
 

– Får veldig stor innflytelse

Etter at Trollheimsporten fredag morgen la ut pressemeldingen om banksammenslåingen, har det kommet enkelte kommentarer som kan tolkes i retning av at sammenslåingen er å anse som en form for sentralisering.

På pressekonferansen opplyste imidlertid Odd Einar Folland om at banken ikke skal ha et hovedkontor, men sidestilte hovedbaser i Surnadal og Kristiansund. Han understreket samtidig at det her ikke er snakk om at den ene kjøper opp den andre.

Troelsen understreker overfor Trollheimsporten at dette på ingen måte handler om «penger som reiser til Kristiansund».

– Det handler om at vi bygger en ny, sterk bank sammen. Det som er viktig for oss er at vi har stor innflytelse fra Surnadal, det har vært grunnleggende i arbeidet med å skape den nye banken, sier Troelsen, og fortsetter:

– Vi blir godt representerte i styrende organer, så tidligere Surnadal Sparebank får veldig stor innflytelse - både når det gjelder styre, generalforsamling, valgkomiteer og i toppledelsen. Der blir vi tre av sju i konsernledelsen i den nye banken.

Som administrerende direktør for SpareBank1 Nordmøre får naturligvis Troelsen selv også stor innflytelse.

– Mitt hjerte er for hele Nordmøre, men det er utvilsomt viktig for meg å ivareta interessene til lokalsamfunnet i Surnadal, sier han.

På spørsmål om hvorfor akkurat dette er et godt tidspunkt å slå sammen de to bankene på, svarer Troelsen slik:

– Det er alltid lurt å forhandle og gjøre endringer når det går godt, og nå har kurven vår i Surnadal Sparebank gått veldig oppover. Det gir oss gode forhandlingskort for å skaffe oss gode posisjoner, sier han, og legger til:

– Hvis for eksempel kurven vår hadde begynt å gå nedover, er det ikke sikkert at vi hadde hatt de samme mulighetene til å forhandle oss fram til en så god løsning som dette. Så jeg tror timingen er veldig god nå.

690 Allan Troelsen nærbilde.jpg
– Jeg har selvfølgelig et hjerte for Surnadal Sparebank, som jeg har vært leder for i 20 år. Samtidig tenker jeg også at vi skal ta dette videre. Vi skriver et nytt kapittel, og skal forsterke oss. Jeg tenker at alle berørte skal oppleve at vi blir enda bedre og flinkere enn vi har vært - vi blir en kraft for framtida, sier Allan Troelsen.