Lars Ove Løseth 3 081019 ps 2000px

Koronaen satte Magneten-forhandlinger på vent:

Løseth: – God omsetning på kjøpesentrene siden juni

Etter kjøpet av Magneten i Levanger, teller Alti Forvaltnings portefølje nå 24 sentere - med en samlet butikkomsetning på rundt 12 milliarder kroner. 

Fredag kom nyheten om at Alti har kjøpt kjøpesenteret Magneten i Levanger. 

Magneten blir det tredje største kjøpesenteret i Alti-porteføljen, og etter avtalen om Falksenteret tidligere denne uka, blir Magneten senter nummer 24 i rekken.

Totalt har disse senterne en butikkomsetning på rundt 12 milliarder kroner.

15 av de 24 kjøpesentrene bærer Alti-navnet. Foreløpig er det ingen planer om at Magneten skal omprofileres til Alti-senter.

– Nei, det foreligger ingen planer om noen endring der. Senteret heter Magneten, sier Lars Ove Løseth.

Til Trollheimsporten forteller han at han er glad for at avtalen er signert, og at dialogen med de tidlige eierne startet allerede i januar.

– Dette blir bra! Vi har kjent til Berg Eiendom Levanger og Magneten i mange år, og visst at det har vært et bra kjøpesenter. I januar fikk vi telefon om at de ville legge ut senteret for salg, og etter litt koronapause plukket vi opp tråden igjen i sommer, sier han.

Usikkerheten rundt koronapandemien i mars og utover satte nemlig forhandlingene på vent.

– Vi hadde kommet langt i dialogen da koronaen kom. Da visste ingen hva som ville skje, så det ble full stopp i investeringene. Etter krise i mars, april og delvis mai, ser vi heldigvis at omsetningen har vært god fra og med juni. Folk bruker kjøpesentrene, sier Løseth, som sier at det naturligvis fortsatt er litt usikkerhet og spenning knyttet til situasjonen rundt koronapandemien.

Løseth forteller at de hele veien har hatt et godt samarbeid med Berg Eiendom Levanger. Det har de tenkt å fortsette med.

– I avtalen er det slik at vi kjøper senteret Magneten, mens Berg fremdeles vil eie en del eiendommer rundt, der de har prosjekter innen for eksempel bolig. Så vi vil samarbeide om utvikling av området framover.