Åpning av Gryta Kraft

Lørdag ble småkraftverket Gryta Kraft åpnet offisielt. Det har vært produsert strøm ei tid fra det private kraftverket. Kommende generasjon sto for snorklipping og åpning ved turbinen i Grytdalen. Det ble ei stor og høgtidsstemt stund. Det er lenge siden et nytt kraftverk har kommet i gang i Rindal. Tidens Krav har dette på åpninga.

Nå er to til på gang, foruten Gryta Kraft - nemlig Brandåa kraftverk og Kysinga kraftverk. Med alle disse tre i produksjon vil Rindal produsere nok strøm til å dekke heile kommnen.
 
Stor stund for Jo og Else
Mens ungdommene åpnet kraftverket til Gryta Kraft, var det ei stor stund for den eldre generasjon.
- Enn at jeg skulle få oppleve dette. Det er det største jeg har fått være med på, sa en både glad og rørt John Bolme - mest kjent for de fleste i Rindal som Jo Librekk. Han var tilstede under åpninga sammen med kona Else.
- Dette og den nye gardsvegen er det største som har skjedd. Jeg tror ikke vi hadde fått til noe slikt i mi tid. Nå blir det noe å ta over etterpå også, sa han og overlot åpninga til ungene.
- Det er de som skal drive dette videre. Det er andre tider i dag, mye meir samarbeid og enighet, og godt er det, sa han.
 
Rettigheter og risiko
Det var Martin, Edvard og Nora Bolme Fjærstad, sammen med Lars og Marit Grytbakk som sto for den offisielle åpninga. Med god støtte fra foreldra Tove Holsæter Bolme og Åge Fjærstad, samt Linda Sæter og Ole Bjørn Grytbakk, grunneierne som har samarbeidet og valgt å bli nye pionerer. De har alle rettigheter, men har også tatt all risiko.
Like før snorklippinga - fra venstre Åge Fjerstad, Linda Sæter, Petter Baalsrud (styremedlem i Gryta Kraft), Ole Bjørn Grytbakk, Edvard Bolme Fjerstad, Lars Grytbakk, Marit Grytbakk, Martin Bolme Fjerstad, Nora Bolme Fjerstad og Tove Holsæter Bolme.
Banksjef Odd Inge Løfald (til venstre) gratulerte fra Rindal sparebank, mens Johan Helgetun gratulerte fra Svorka energi. Ellers ser vi Åge Fjerstad og Ole Bjørn Grytbakk.
 
Under åpninga ønsket Åge Fjerstad velkommen til markeringa for igangsetting av Gryta Kraft. Det var omvisning, kaffe og kaker og busstur opp til dammen ved Grytstoinn. Videre var det matservering og pub utover kvelden i El-Co Kjeller'n.
 
Spennende og interessant
13. september 2005 ble Gryta Kraft etablert og sommeren 2007 fikk en endelig konsesjon. Styremedlem Petter Baalsrud har fått være med fra starten: - Spennende og svært interessant, sa han. Detaljplanene ble lagt høsten 2007 og Rovas fikk oppdraget med prosjekteringa og rør og det maskintekniske arbeidet.
Trollheimsportenn har tidligere hatt denne reportasjen da turbinen kom på plass og dette skreiv vi da Gryta Kraft produserte strøm for første gang. Og dette meldte vi om da Gryta Kraft hadde produksjonsstart.
Ingrid Rognskog takket for oppdraget fra Rindal Maskin som har hatt grunnarbeidet med graving og rørlegging. Romund Aune gratulerte fra Vibo entreprenør og Terje Dyrstad fra Rovas.
 
Fire avtaler med Svorka
Svorka energi har inngått fire avtaler med Gryta kraft - en nettsikringsavtale, en driftsavtale for høgspentanlegget, en kraftleveringsavtale der Svorka tar i mot all produsert kraft og en avtale om avregningstjenester. - Det er krevende å starte eget kraftverk, sa Johan Helgetun fra Svorka energi.
Maksimal avgitt effekt er på 1700 kilowatt. Det som skaper dette er mengden vatn - 900 liter i sekundet med et trykk på 210 meter. Mengden ganger trykket gir effekten. På ett døgn produseres det da 40 000 kilowattimer. Det er nok strøm til en og en halv husstand i ett år.
- Enn at jeg fikk oppleve dette, sa John Bolme - her sammen med kona Else under åpninga.
Ungdommene skal overta og kraftverket hos Gryta Kraft er like mye for dem som for grunneiere og initiativtakere i dag. Fra venstre Martin Bolme Fjærstad, Lars Grytbakk, Edvard Bolme Fjærstad, Marit Grytbakk og Nora Bolme Fjærstad.
Fra venstre hilser Ingrid Rognskog fra Rindal Maskin, sjampagnen sprettes etter åpninga og Rolf Ole Kvernberg hos Vibo (til høyre) forsyner seg med kake sammen med Linda Sæter.
Stor interesse for turbinen, der Terje Dyrstad fra Rovas (til venstre) svarte på alle tekniske spørsmål. Til høyre ligger 20-kroningen rimelig stødig etter at turbunen ble satt i gang.